spacer

 

РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2016. ГОДИНЕ-

 

ПОНЕДЕЉАК, 27. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

08:30 сати     каб. услуж.               УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

(I/4, III/4, III/5)

                                                          

                                                          

10:00 сати     учионица 17/3          СОЦИОЛОГИЈА

                                                           (III/1, III/6, III/7, III/11)

                                                          

 

11:00 сати     учионица 19/3          ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА I/8

                                                          

 

12:00 сати каб. информ. 1/1          РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

(I/3, I/8)

                                                          

13:00 сати     учионица 17/3          ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

(III/3)                                                                                                          

 

 

 

УТОРАК, 28. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

09:00 сати     учионица 17/3          ХИГИЈЕНА

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

(I/4, I/8)

 

10:00 сати     учионица 6/1                        МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

II/6, II/7, II/9, III/1, III/3, III/4, III/5, III/6

                                                            

10:00 сати     учионица 5/1                        РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

09:00 сати     учионица 19/3          АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                           III/11

                                                          

 

СРЕДА, 29. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб. куварства        КУВАРСТВО II/9

                                                          

 

10:00 сати     учионица 7/2                        ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           I/8, III/11

                                                          

 

10:00 сати     учионица 5/1                        РУСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           III/4

                                                          

 

 

10:00 сати     учионица 6/1                        НЕМАЧКИ ЈЕЗИК– ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           III/1, III/3, III/4, III/5

                                                          

 

СРЕДА, 29. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

11:00 сати     учионица 20/3          МУЗИЧКО

                                                           I/4

                                                          

 

 

ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

09:00 сати     учионица 17/3          ИСТОРИЈА

                                                           I/4

                                                          

           

 

10:00 сати     учионица 7/2                        ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

I/8, II/4, III/11

 

 

10:00 сати     учионица 17/3          МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

II/6, II/7, II/9, III/1, III/3, III/4, III/5, III/6

                                                          

 

 

 

 

ПЕТАК, 1. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

10:00 сати     учионица 17/3          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ–ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           I/8, II/4, III/3

                                                          

 

10:00 сати     учионица 21/3          ХЕМИЈА

                                                           I/4

                                                          

10:00 сати     учионица 21/3          ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                           III/6

                                                          

 

10:00 сати     учионица 7/2                        НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           III/1, III/3, III/4, III/5

                                                          

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 4. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

08:00 сати     учионица 17/3          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ–УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           I/8, II/4, III/3

                                                          

 

УТОРАК, 5. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

09:00 сати     учионица 19/3          ФИЗИКА

                                                           I/4, II/4

                                                            

 

 

НАПОМЕНА: Првоименовани члан комисије је испитивач, другоименовани стални члан, а трећеименовани председник (уколико није другачије назначено).

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

 

У Београду 24. 6. 2015. године                                                     

                                                                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                                                           _________________________

                                                                                                                      Сенка Пантић

 

 РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА И САСТАВ КОМИСИЈА

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2016. ГОДИНЕ-

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 27. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

11:00 сати     каб. услуж.               УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

(IV/4)

                                                          

11:00 сати     учионица 21/3          ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                           (III/8, III/9)

                                                          

12:00 сати     учионица 8/2                        ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                                           МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                           IV/6

                       

13:30 сати     учионица 17/3          ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

(IV/1, IV/2, IV/3)                                                                                                 

 

 

УТОРАК, 28. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

 

10:00 сати     учионица 5/1                        РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           (IV/2, IV/5)

 

11:00 сати     учионица 19/3          МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           III/9, III/10

                                                          

 

 

 

 

 

СРЕДА, 29. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб. куварства        КУВАРСТВО III/9: Којић Ђорђе, Радосављевић Александра

                                                           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/6

Ученици:Батајић Алекса, Вукашиновић Марко, Дивнић Милош и Катарина Добричић

IV/7: Вучинић Милица, Нешић Милица

                                                          

10:00 сати     учионица 21/3          МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           III/9, III/10

                                                          

 

10:00 сати     учионица 5/1                        РУСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           IV/2, IV/5

                                                          

 

ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб. куварства        КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/6

Ученици:Коларевић Стефан, Николић Максим, Петрић Огњен, Познић Огњен, Ристић Филип, Рутић Милош, Стевановић Урош, Тодоровић Лазар, Томовић Никша, Цвејић Марија

 

                                                          

 

НАПОМЕНА: Првоименовани члан комисије је испитивач, другоименовани стални члан, а трећеименовани председник (уколико није другачије назначено).

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

 

У Београду 24. 6. 2015. године                                                     

                                                                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                                                           _________________________

                                                                                                                      Сенка Пантић

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

(јун, јул, август 2016. године)

 

СРЕДА, 22. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

  • завршетак наставе за ученике првог и другог разреда

11:00 сати     седница одељењских већа трећег разреда

08:00-10:00 сати       пријављивање поправних испита (канцеларија 38/5)

                                   за ученике завршних разреда

 

ЧЕТВРТАК, 23. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

09:00 сати     седнице одељењских већа првог разреда

11:00 сати     седнице одељењских већа другог разреда

13:00-15:00 сати       пријављивање поправних испита (канцеларија 38/5)

                                   за ученике завршних разреда

13:00-15:00 сати       пријављивање разредних испита (канцеларија 38/5)

за ученике првог, другог и трећег разреда

 

ПЕТАК, 24. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

08:00-10:00 сати       пријављивање разредних испита (канцеларија 38/5)

за ученике првог, другог и трећег разреда

Распоред полагања разредних и поправних испита изаћи ће истог дана око 15:00 сати.

 

ПОНЕДЕЉАК, 27. ЈУН

  • Почетак разредних и поправних испита

 

ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

08:30 сати – стручно веће наставника српског језика и књижевности

09:00 сати - стручно веће наставника друштвених наука

09:30 сати - стручно веће наставника природних наука

10:00 сати - стручно веће наставника економске групе предмета

11:30 сати - стручно веће наставника стручних предмета

12:30 сати - стручно веће наставника математике, рачунарства и информатике

 

ПОНЕДЕЉАК 04. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

10:00 сати – састанак председника уписних комисија (канцеларија директора)

 

УТОРАК, 5. ЈУЛ и СРЕДА 6. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

08:00-15:00 сати – упис ученика у први разред

 

СРЕДА, 07. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

13:00 сати – стручно веће наставника страних језика

 

ЧЕТВРТАК, 08. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

 

12:00 сати – седница Наставничког већа

 

ПОНЕДЕЉАК, 15. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

 

10:00 – 14:00             сати    пријава разредних и поправних испита (канцеларија 38/5)

 

СРЕДА, 17. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

09:00 сати – седница Наставничког већа

10:00 сати – почетак разредних и поправних испита

ЧЕТВРТАК, 18. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

  • почетак испитног рока за ванредне ученике

СРЕДА, 24. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

10:00 – 14:00 сати – пријава завршних и матурских испита

ЧЕТВРТАК, 25. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

10:30 сати – седница испитног одбора

11:00 сати – матурски испит из српског језика и књижевности

СРЕДА, 31. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

11:00 сати – седница испитног одбора

12:00 сати – седница Наставничког већа

НАПОМЕНА: Упис ученика у четврти разред, као и упис ученика који обављају професионалну праксу обавиће се у периоду од 22. до 30. августа 2016. године код одељењских старешина, уз доказ о обављеној феријалној, односно професионалној пракси.

Након одржаних разредних испита, одељењски старешина одржава седницу одељењског већа и извештај са седнице о успеху ученика на разредним испитима уписује у дневник.

Распоред припремне наставе за разредне и припремне наставе мора да се заведе и истакне на огласној табли за редовне ученика, као и у зборници.

Календар активности у школи биће по потреби незнатно измењен и допуњен.

РАСПОРЕДИ ИСПИТА И ИСПИТНИХ КОМИСИЈА БИЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО ИСПТАКНУТИ.

У Београду,                                                                                      ДИРЕКТОР

20. јун 2016. године                                                                        Сенка Пантић                                                                                                         

  

РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2016. ГОДИНЕ

                                              

ПОНЕДЕЉАК, 6. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

                                                          

14:00 сати     каб.посласт.             ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

07:00 сати     каб. куварства           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/6 – прва група

 

11:00 сати     каб. куварства           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/6 – друга група                                                

 

15:00 сати     каб. куварства          КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/6 – трећа група

                                                          

 

ПОНЕДЕЉАК, 6. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

 

08:00 сати     каб. услуж.                УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/4 – прва група                                                  

 

15:00 сати     каб. услуж.                УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/4 – друга група                                                 

 

08:00 сати     учионица 11/2           АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ IV/3 – писмени                                                          

 

11:30 сати     учионица 19/3           СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ IV/2

                                                          

 

13:15 сати     учионица 21/3           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IV/2

                                                          

                                                          

УТОРАК, 7. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб. посласт.             ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

                                                          

14:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

08:00 сати     каб. услуж.                ЗАВРШНИ ИСПИТ III/8, прва група

                                                          

14:00 сати     каб. услуж.                ЗАВРШНИ ИСПИТIII/8, друга група

                                                          

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

 

07:00 сати каб. куварства              КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/7 – прва група

                                                          

11:00 сати каб. куварства              КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

IV/7 – друга група

                                                          

15:00 сати каб. куварства              КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ IV/7 – трећа група

                                                          

09:00 сати      учионица 11/2          АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ IV/2 – писмени

 

14:00 сати     учионица 23/4           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – IV/3

                                                          

14:00 сати     учионица 11/2           УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ – IV/6

                                              

           

СРЕДА, 8. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб. посласт.             ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

14:00 сати     каб. посласт.             ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

08:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, прва група

 

12:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, друга група

 

16:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, трећа група

 

СРЕДА, 8. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

11:00 сати     каб. услуж.               УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ.  IV/5 – прва група

                                                          

16:00 сати     каб. услуж.               УСЛУЖВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ.  IV/5друга група                 

 

11:00 сати     учионица 25/4           ПСИХОЛОГИЈА (IV/2, IV/3, IV/6 и IV/7)

                                                          

12:30 сати     учионица 26/4           ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (IV/2  и IV/3)                                 

 

14:00 сати     учионица 21/3          ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ (IV/6)

                                                          

                                                          

                                                          

ЧЕТВРТАК, 9. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

14:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

08:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, прва група

                                                          

12:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, друга група

 

16:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, трећа група

 

 

ПЕТАК, 10. ЈУН 2016.ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

14:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

 

08:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, прва група

 

14:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, друга група

 

16:00 сати     каб. куварства           ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, трећа група

 

 

ПЕТАК, 10. ЈУН 2016.ГОДИНЕ

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

11:00 сати     учионица 11/2           ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА – ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР-ОГЛЕД, IV/1

                                                          

12:00 сати     учионица 17/3           ПРАВО(IV/3)

                                                          

13:00 сати     учионица 21/3           РУСКИ ЈЕЗИК (IV/2 и IV/5)                              

 

14:00 сати     учионица 8/2             ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (IV/2, IV/4 и IV/6)

                                                          

 

СУБОТА, 11. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

09:00  сати                            СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

                                                

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 13. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб.посласт.               ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

14:00 сати     каб.посласт.               ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

                                                          

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     учионица 11/2           АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

 IV/3, прва група – усмени део

 

13:00 сати     учионица 11/2           АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

 IV/3, друга група – усмени део

 

11:00 сати     учионица 22/4           ПСИХОЛОГИЈА(IV/4)

                                                          

 

12:30 сати     учионица 17/3           ХОТЕЛИЈЕРСТВО (IV/4, IV/5 и IV/7)

                                                                                                                     

 

 

 

УТОРАК, 14. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИИ МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

08:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ  - ванредни, прва група

 

14:00 сати     каб.посласт.              ЗАВРШНИ ИСПИТ - ванредни, друга група                                      

 

08:00 сати     каб.инф. 1/1               АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ (IV/1)

                                                           прва група, практични део

                                                          

14:00 сати     каб.инф. 39/5             АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ (IV/1)

                                                           друга група, практични део                    

                                                                                  

11:00 сати     учионица 17/3           НАУКА О ИСХРАНИ (IV/4, IV/5, IV/6 и IV/7)

                                                          

14:00 сати     учиооница 17/3         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (IV/4 и IV/5)

                                                          

СРЕДА, 15. ЈУН 2016.

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

08:00 сати  учионица 11/2              АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

           IV/2, прва група – усмени део

 

13:00 сати  учионица 11/2              АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

           IV/2, друга група – усмени део

 

08:00 сати     учионица 22/4           УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (IV/7)

                                                          

13:15 сати     учионица 7/2             НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (IV/3)

                                                          

 

 

У Београду,                                                                                                  ДИРЕКТОР

3. 6. 2016. године                                                                                       

                                                                                                                      Сенка Пантић

Više...
Српска научна телевизија гост Ана Крстић IV3
ОБАВЕШТЕЊЕ
ДОНАТОРИ
Гост у библиотеци је био директор
Промоција Угоститељско-туристичке школе на Сајму средњих стручних и уметничких школа
ТАМО ГДЕ НАУКА ПОЧИЊЕ 2