spacer
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

ПОНЕДЕЉАК, 25. 08. 2014. ГОДИНЕ

 

 

09:00  сати    учионица 5/1        СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ( 22 + 9 )

                                                         IV/2, IV/3, IV/4, IV/5, IV/6, IV/7, IV/8 + ванредни уч.

-          израда писменог задатка

-          дежурни наставник:Бранислава Пенезић

 

 

            УТОРАК,  26. 08. 2014. ГОДИНЕ

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

 

09:00 сати     учионица 5/1            ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА; IV/2, IV/3, IV/4 ( 8+1 )

                                                            ХОТЕЛИЈЕРСТВО; IV/6 ( 2 )

                                                                                                                 

 

10:00  сати    учионица 20/3           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК;  IV/3, IV/4 ( 3 + 1 ванр.уч.)

                                                                

 

11:00  сати    учионица 22/3           ПСИХОЛОГИЈА;

                                                                                   IV/3, IV/4,IV/7,IV/8 ( 4 )

 

 

12:00  сати    учионица 17/3           УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ;

                                                                                  IV/7,IV/8 ( 4+6 ванр.уч. )

                                                                  

10:00  сати    учионица 6/1            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ( 1 ванр.уч. )

                                                                    

 

12:00 сати     учионица 12/2          НАУКА О ИСХРАНИ  ( 1 ванр.уч. )

                                                                     С.Банковић

                                                                      М.Николић

                                                                      В.Вале

 

 

       ЗАВРШНИ ИСПИТ:

09:00 сати     каб. посласт.        ПОСЛСТИЧАРСТВО  СА ПРАКТ. НАСТ. ( 2 ванр.уч ) 


СРЕДА,  27. 08. 2014. ГОДИНЕ

  

09:00 сати учионица 3/1      АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                   IV/2, IV/3, IV/4  ( 12 + 1 ванр.уч. )

                                                   -писмени и практични део

                                                                                                                                    

 

08:00 сати     каб. куварства        КУВАРСТВО  СА ПРАКТ. НАСТ. 3 раз.( 2 ванр.уч. )

                                                           КУВАРСТВО  СА ПРАКТ. НАСТ.

                                                                                        IV/7,IV/8  ( 6 + 7 ванр.уч. )


 ЧЕТВРТАК,  28. 08 . 2014. ГОДИНЕ

 

09:00 сати     каб. услужив.        УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ

                                                                     3 р.( 2+2 ) и 4 раз. IV/5,IV/6 ( 4+1 ванр.уч.)

                                                                                                                                                                                    

 

09:00 сати учионица 11/2      АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛ.

                                                   -усмени део

 

                                                         IV/2, IV/3, IV/4  ( 12 + 1 ванр.уч. )                                                                                                                                                                                                                   

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом приступања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената, а за испит струке прописану униформу и важећу санитарну књижицу не могу приступити испиту.

 

 

 

                                                                                                                                ВД. ДИРЕКТОРА

   У Београду,  22. 08. 2014.

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                                                    Сенка Пантић                             

 

   

                                                                                                                                   

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА 
 АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2014. ГОДИНЕ
ПОНЕДЕЉАК, 18. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
10:00 сати учионица 3/1 МАТЕМАТИКА I РАЗРЕД (писмени)
11:30 сати учионица 4/1 ГЕОГРАФИЈА
I/2, I/3, I/4, I/6, I/8, I/10, I/11 
I/2, III/4
10:00 сати учионица 5/1 ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
III/4, III/7
УТОРАК, 19. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 3/1 МАТЕМАТИКА I РАЗРЕД (усмени)
 I/2, I/3, I/4, I/6, I/8, I/10, I/11
12:00 сати учионица 4/1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (писмени)
 I/2, I/4, I/8, I/10, I/11, II/2, II/5, II/6
09:00 сати учионица 5/1 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
IV/2, IV/3
СРЕДА, 20. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 3/1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (усмени)
I/2, I/4, I/8, I/10, I/11, II/2 II/5, II/6
12:00 сати учионица 4/1 РУСКИ ЈЕЗИК (писмени)
I/2, I/8, II/2, II/5, II/8, III/2, III/4
10:00 сати учионица 5/1 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (писмени)
I/1, I/5, I/8, II/1, II/2, II/4, III/3, III/4
08:30 сати учионица 6/1 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (писмени)
I/1, I/4, II/8
ЧЕТВРТАК, 21. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 4/1 РУСКИ ЈЕЗИК (усмени) 
I/2, I/8, II/2, II/5, II/8, III/2, III/4
09:00 сати учионица 5/1 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (усмени) 
I/1, I/5, I/8, II/1, II/2, II/4, III/3, III/4
09:00 сати учионица 6/1 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (усмени)
 I/1, I/4, II/8
11:00 сати учионица 7/2 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (писмени) 
I/2, I/3, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/10 
12:00 сати учионица 17/3 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I/2
 МУЗИЧКА УМЕТНОСТ I/2 
10:00 сати учионица 17/3 УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, III/5
ПЕТАК, 22. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
10:30 сати учионица 7/2 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (усмени) 
I/2, I/3, II/2, II/3, II/4, II/6, II/10 
09:00 сати учионица 17/3 ХЕМИЈА; I/8,II/2
09:00 сати учионица 3/1 АГЕНЦИЈСКО - ХОТЕЛИЈЕРСКО
 ПОСЛОВАЊЕ ; I/2
08:30 сати кабинет куварства КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
 II/6, II/7, IV/8;
 КУВАРСТВО
I/9, II/9
08:30 сати кабинет посласт. ПОСЛАСТИЧАРСТВО
 I/10
09:00 сати учионица 8/2 МАТЕМАТИКА -II РАЗРЕД - I ГРУПА (писмени)
 II/2, II/3, II/4, II/5
ПОНЕДЕЉАК, 25. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 3/1 ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА I/2 
09:00 сати учионица 4/1 СТАТИСТИКА III/2, III/3
09:00 сати учионица 5/1 ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И
 УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 
09:00 сати учионица 6/1 ИСТОРИЈА
 I/4, I/5, II/4, II/6
II/9
09:00 сати учионица 8/2 МАТЕМАТИКА -II РАЗРЕД - I ГРУПА (усмени)
 II/2, II/3, II/4, II/5
УТОРАК, 26. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 8/2 МАТЕМАТИКА -II РАЗРЕД- II ГРУПА (писмени)
II/6, II/7, II/8, II/9, II/10
09:00 сати учионица 4/1 ФИЗИКА
 I/1, I/2, I/6
СРЕДА, 27. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
09:00 сати учионица 8/2 МАТЕМАТИКА -II РАЗРЕД- II ГРУПА (усмени)
II/6, II/7, II/8, II/9, II/10
09:00 сати кабинет 1/1 РАЧУНАРСТВО И НФОРМАТИКА
I/2, I/4
10:00 сати учионица 17/3 БИОЛОГИЈА, НАУКА О ИСХРАНИ,
 ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/7, I/8, I/9, I/10, I/11, II/2, II/5, II/7 
УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА
 (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО 
ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.
У Београду 15.08.2014. године В.Д. ДИРЕКТОР-а
 _________________________
 Сенка Пантић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

УЗИМАЊЕ МЕРА ЗА УНИФОРМЕ ЗА УЧЕНИКЕ УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ У ТОКУ ЛЕТА МОГУЋЕ ЈЕ ОБАВИТИ У ПРОСТОРИЈАМА ФИРМЕ „РАМИКОМ“  НА АДРЕСИ ГВОЗДИЋЕВА  БРОЈ 4 (СТАНИЦА ТРАМВАЈА 7, 6, 5 И 14 КОД РЕСТОРАНА „ЛИПОВ ЛАД“) ТЕЛЕФОН 2400-475 УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ ОД 10 ДО 15 ЧАСОВА. ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ ДАЈУ МЕРЕ ДО 05.08.2014., ГОДИНЕ ИСПОРУКА УНИФОРМИ ОБАВИЋЕ СЕ ДО 10. 09. 2014. ГОДИНЕ. ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ДАЈУ МЕРЕ НАКОН 05.08.2014. ИСПОРУКА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ КАСНИЈЕ.

ПЛАЋАЊЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ У ДВЕ РАТЕ  ПРВА ОДМАХ КОД УЗИМАЊА МЕРА А ДРУГА ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА УНИФОРМЕ.

ЦЕНЕ:

РАДНА УНИФОРМА ЗА КУЛИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ, КУВАРЕ И ПОСЛАСТИЧАРЕ ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

-ЗА УЧЕНИКЕ: блуза, панталоне, кецеља, капа...........................2.900,00

-ЗА УЧЕНИЦЕ: блуза, панталоне, кецеља, капа..........................2.900,00

РАДНА УНИФОРМА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ТЕХНИЧАРЕ И КОНОБАРЕ ПРВИ РАЗРЕД

-ЗА УЧЕНИКЕ:       прслук, панталоне,  кошуља, лептир машна...........................4.528,26

-ЗА УЧЕНИЦЕ:      прслук, кошуља, сукња, ешарпа...............................................4.087,50

 

РАДНА УНИФОРМА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ТЕХНИЧАРЕ И КОНОБАРЕ ТРЕЋИ РАЗРЕД

-ЗА УЧЕНИКЕ:      сако, панталоне, кошуља, лептирмашна.....................6.400,00

-ЗА УЧЕНИЦЕ:     сако, сукња,  кошуља, ешарпа........................................5.650,00

 

РАДНА УНИФОРМА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ТЕХНИЧАРЕ (КОРИСТЕ УНИФОРМЕ ОД ДРУГОГ РАЗРЕДА ШКОЛОВАЊА)

 

-ЗА УЧЕНИКЕ:  сако, панталоне, кошуља, кравата..............................................6.700,00

-ЗА УЧЕНИЦЕ: сако, сукња, кошуља, ешарпа................................................5.700,00

 

„РАМИКОМ УНИФОРМЕ“

ГВОЗДИЋЕВА 4 ЛОКАЛ 1 БЕОГРАД

Тел. 24-00-475

У УГОСТИТЕЉСКО- ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ ЗАВРШЕН ЈЕ УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ПОПУЊЕНА СУ СВА МЕСТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ

Više...
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ( АВГУСТ 2014.год.)
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
interest 2014
Учешће у емисији Жикина Шареница на РТС1
Химна Светом Сави
Светосавци