spacer
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ, МАТУРСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2015. ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ, МАТУРСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2015. ГОДИНЕ

 

                                                            

ПОНЕДЕЉАК, 8. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

14:30 зборница                      СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

Обавезно присуство свих професора српског језика и књижевности и одељењских старешина ученика IV разреда

 

15:00   учионица 11/2           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (IV/1, IV/6)

Владимир Каламанда

 

15:00   учопница 8/2             СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (IV/2)

Сњежана Крстић

 

15:00   учионица 12/2           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ(IV/3)

Марина Баровић

 

15:00   учионица 22/4           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (IV/4)

Јелена Бјековић

 

15:00   учионица 23/4           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (IV/5)

Бранислава Пенезић

 

15:00   учионица 17/3           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (IV/7)

Марија Воркапић

 

15:00   учионица 24/4           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

(ванредни ученици)

Наташа Радоњић

  

УТОРАК, 9. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

07:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

08:00 сати      каб.услуж.                 ЗАВРШНИ ИСПИТ III/8, прва група

 

13:00 сати      каб.посласт.             ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

 

14:00 сати  каб.услуж.                     ЗАВРШНИ ИСПИТ III/8, друга група

 

 МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

10:00 сати   учионица 11/2              ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА – ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР-ОГЛЕД, IV/1

 

12:00 учионица 26/4                         МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (IV/3)

 

13:00 учионица 22/4                         РУСКИ ЈЕЗИК (IV/2)

 

14:00 учионица 10/2                         ПСИХОЛОГИЈА (IV/2, IV/3, IV/4 и IV/6)

 

СРЕДА, 10. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

07:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

13:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

08:00   учионица  2/1                        ПРАКТИЧАН РАД, IV/1 – прва група

                                                           

12:30 учионица 24/4                         НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (IV/3)

 

13:15 учионица 8/2                           ЕКОНОМИКА И ОРГ. ПРЕД. (IV/6)       

 

14:00   учионица  2/1                        ПРАКТИЧАН РАД, IV/1 – друга група

                                                           

14:00 учионица 20/3                                     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( IV/3)

 

14:00   учионица 22/4                       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (IV/5)

 

                                                           

ЧЕТВРТАК, 11. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

07:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

07:00 сати  каб. кув.                        ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, прва група

 

10:00 сати каб. кув.                         ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, друга група

 

13:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

 

14:00 сати  каб. кув.                        ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, трећа група

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

10:00 учионица 9/2                           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (IV/2)

 

10:00 учионица 22/4                         НАУКА О ИСХРАНИ (ванредни)

 

11:00 учионица 22/4                         НАУКА О ИСХРАНИ (IV/6, IV/7)

 

13:00 учионица 27/4                         ОСНОВЕ КУВАРСТВА (IV/5)

 

13:15 учионица 8/2                           ХОТЕЛИЈЕРСТВО (IV/4)

 

14:00 учионица 8/2                           ХОТЕЛИЈЕРСТВО (IV/6)

 

14:00 учионица 22/4                         НАУКА О ИСХРАНИ (IV/4)

 

15:00   учионица 8/2                         ХОТЕЛИЈЕРСТВО (IV/5)

 

12:30   учионица 19/3                        УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (IV/7)

 

16:00   учионица 19/3                        УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (ванредни ученици)

 

ПЕТАК, 12. ЈУН 2015.ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

07:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

07:00 сати  каб. кув.                        ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, прва група

 

10:00 сати  каб.кув.                         ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, друга група

 

13:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

 

14:00 сати  каб. кув.                        ЗАВРШНИ ИСПИТ III/9, трећа група

 

МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

8:30 учионица 22/4                           ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ванредни)

 

10:00 учионица 22/4                         ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (IV/2)

 

12:00 учионица 22/4                         ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (IV/3, IV/7)

 

12:00   учионица 23/4                       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ванредни)

 

14:00   учионица 21/3                       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (IV/4)

 

14:00   учионица 19/3                       ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (IV/2, IV/3, ванредни)

 

14:30 учионица 6/1                           УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (IV/6)

  

 

СУБОТА, 13. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

 

08:00 каб. куварства                          КУВАРСТВО (ванредни ученици)

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 15. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

07:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, прва група

 

07:00 сати  каб. кув.                        КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/6, прва група

 

08:00 сати  каб.услуж.             УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ. IV/4, прва група

                                                                

 

08:00 сати учионица 11/2                АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛ. IV/2

                                                                        (писмени и практичан део)

                                                           

11:00 сати  каб. кув.                        КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/6, друга група

 

13:00 сати  каб.посласт.                  ЗАВРШНИ ИСПИТ III/10, друга група

 

14:00 сати учионица 11/2                АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛ. IV/3

                                                                        (писмени и практичан део)

                                                           

14:00 сати  каб.услуж.         УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ. IV/4, друга група

 

15:00 сати  каб. кув.                  КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/6, трећа група

                                                                

           

УТОРАК, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ

 

ЗАВРШНИ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

 

07:00 сати каб.кув.              КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/6, четврта група

 

08:00 сати  каб.услуж.         УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ. IV/5, прва група

                                                                

9:00 сати каб.посласт.                      ПОСЛАСТИЧАРСТВО – ванредни и спец.

                                                                       

11:00 сати  каб.куварства              КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/6, пета група

КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/7, прва група

 

12:30 сати      учионица 11/2            АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛ. ПОСЛОВАЊЕ IV/2

(усмени део)

                                                           

14:00 сати  каб.услуж.             УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТ. IV/5, друга група

 

15:00 сати  каб.кув.                   КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/7, друга група

                                                                

  

СРЕДА, 17. ЈУН 2015.

 

ЗАВРШНИ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ

 

07:00 сати каб. кув.             КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/7, трећа група

                                                       

09:00 сати каб. услуж.      УСЛУЖИВАЊЕ  СА ПРАКТ. НАСТ. (ванредни ученици)

 

11:00 сати каб. кув.             КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. IV/7, четврта група

                                               

13:30 сати учионица 11/2    АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛ. ПОСЛОВАЊЕ IV/3

(усмени део)

                                   

15:00 кабинет куварства       КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТ. (ванредни ученици 4. разреда)    

 

  

У Београду,                                                                                        ДИРЕКТОР

5. 6. 2015. године                                                                                                                                                                                                                                                                             Сенка Пантић

ОБАВЕШТЕЊЕ за редовне и ванредне ученике

Матурски испит из српског језика и књижевности (за ученике четвртог разреда) одржаће се у понедељак 8. јуна 2015. године у 15часова.

 

Подела сведочанстава матурантима и ученицима трећег (завршног) разреда одржаће се у понедељак од 12:30 до 13:30.

Пријављивање завршних и матурских испита врши се код одељењских старешина од 13:30 до 14:30. Ученици сами купују пријаве за матурски, одн. завршни испит

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се ученици да ће се пријава матурских, завршнихиспецијалистичкихиспита обавити у периоду од 2.6.2015. до 3.6.2015. године у канцеларији 36/5. Испити ће се одржати у периоду од 8-19. јуна 2015. године.

СЕКРЕТАРИЈАТ

 

 

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Позивамо ученике 8. разреда основних школа да нас посете 20. и 21.5. од 14 до 18h  и сазнају више о образовним програмима који их занимају
Više...
ТРЕЋЕ МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ОБАВЕШТЕЊЕ
ТАКИМЧЕЊЕ НОВИ САД
ПРВО МЕСТО НА XII РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА УТШ
ТАМО ГДЕ НАУКА ПОЧИЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ