Угоститељско - туристичка школа
                    Београд

ОБАВЕШТЕЊА

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СА КОМИСИЈАМА МАЈСКИ  ИСПИТНИ РОК 2018/2019 ГОД

УТОРАК 14.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

 

                   8:00 сати        учионица 22/4           НАУКА О ИСХРАНИ (7 ученика)
11:00 сати      учионица 22/4            ФИЗИКА (5 ученика)

                                                                                  ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ (10 ученика)

                                                             

 

                                                      14:00 сати     учионица 9/2              СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (5 ученика)

                                                             

 

                                         14:30 сати   кабинет инфо             РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (5 ученика)

                                  (5. спрат)                                        ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (1 ученик)

                                                           

СРЕДА 15.5.2019. ГОДИНЕ

Испит струке

 

 

8:00 сати   кабинет кувар               КУВАРСТВО – 2 разред (3 уче)                                                  

                                                       КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ – 2,4 разред (1,5 уч)
                 НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ (1 ученик)
    ПУТЕВИ ХРАНЕ (2 ученика)
            ОСНОВИ КУВАРСТВА (1 ученик)

                                                           

12:30 сати   учионица 22/4             ПСИХОЛОГИЈА (4 ученика)

                                                                              ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ (1 ученик)

                                                                                                           ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (2 уч)

                                                                                                     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – 3. разред (3 ученика)

                        

14:00 сати      учионица 9/2             ХИГИЈЕНА (3 ученика)

                                                            ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (5 ученика)

                                                           

ЧЕТВРТАК 16.5.2019. ГОДИНЕ

Писмени испити

 

12:00 сати      учионица 8/2             РУСКИ ЈЕЗИК (6 ученика)

                                                                                                                       

                  12:00 сати     учионица 7/2               ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (2 ученика)

                                                                                                                       

                                                                       

Испити струке

 

8:00 сати     кабинет посласт         ПОСЛАСТИЧАРСТВО (1,1,1 ученик)

                                                            ЧОКОЛАТЕРСТВО (1 ученик)

                                                           

8:00 сати    кабинет кувар            КУВАРСТВО – 1,3 разред (1, 3 ученика)

                                                           КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ – 1,3 разр (3,3 уч)

                                                 

Усмени испити

8:00 сати   учионица 22/4             АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ (6 уч)

                                                          ХОТЕЛИЈЕРСТВО (5 ученика)

                                                         РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ (1 ученик)

                                                        

 

14:00 сати   учионица 9/2            ХЕМИЈА (5 ученика)

                

 ПЕТАК 17.5.2019.

ПИСМЕНИ ИСПИТИ

 

 

12:00 сати      учионица 7/2             НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (3 ученика)

                             Усмени испити

                                                           

9:00 сати    учионица 22/4              ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА (3 ученика)

                                                            ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА (6 ученика)

                                                            ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ (1 ученик)

                                                            ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗ. ТУРИСТ. ПРЕДУЗЕЋА (1 уч)

                                                            ЕКОНОМИКА ТУРИСТ. И УГОСТИТЕЉ ПРЕДУЗ. (2 уч)

                                                            МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (6 ученика)

                                                            ПРЕДУЗЕТНИШТВО (7 ученика)

                                                            ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА (1 ученик)

                                                            ТУРИСТИЧКА КРЕТАЊА (1 ученик)

                                                            

 9:00 сати    учионица 8/2                БИОЛОГИЈА (5 ученика)

                                                           ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4 уч)

                                                          

ПОНЕДЕЉАК 20.5.2019.

ПИСМЕНИ  ИСПИТИ

 

 

12:00 сати      учионица 7/2           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (12 ученика)

                                                          

Усмени испити

                                                          

12:00 сати      учионица 5/1           ФИЛОЗОФИЈА (5 ученика)

                                                          

 

13:00 сати    учионица 8/2             НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – усмени (3 ученика)

                                                          

 

13:00 сати   учионица 7/2              ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – усмени (2 ученика)

                                                          

 

                                                           

УТОРАК 21.5.2019. ГОДИНЕ

Писмени испит

 

10:00 сати      учионица 5/1             МАТЕМАТИКА (16 ученика)

                       

 

Усмени испит

 

14:00 сати      учионица 6/1             ИСХРАНА (3 ученика)                                                     

                                                            

 

 

СРЕДА 22.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

 

13:30 сати    учионица 6/1              РУСКИ ЈЕЗИК – усмени (6 ученика)

                                                            ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – 2 разред (1 ученик)            

                                                            

                                                                                

15:00 сати      учионица 21/3          МУЗИЧКА УМЕТНОСТ (4 ученика)

                                                            МУЗИЧКА КУЛТУРА (2 ученика)

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА (2 ученика)

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (5 ученика)

                                                            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (3 ученика)

                                       

 

 

 

ЧЕТВРТАК 23.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

 

 

11:00 сати      учионица 7/2             ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – усмени (12 ученика)

 

 

ПЕТАК 24.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

12:00 сати учионица 5/1                ВЕРСКА НАСТАВА (7 ученика)

                                                          

 

14:00 сати учионица 6/1                МАТЕМАТИКА – усмени (16 ученика)

                                                          

 

14:00 сати   учионица 21/3            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (6 ученика)

                                                           ПРАВО У ТУРИЗМУ (1 ученик)

                                                           ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – 1 разред (1 ученик)

                                                           

 ПОНЕДЕЉАК 27.5.2019. ГОДИНЕ

Писмени испит

 

 

14:00 сати учионица 3/1               СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (17 ученика)

                                                                              

 

13:00 сати    учионица 9/2            ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – 4 разред (3 ученика)

                                    

УТОРАК 28.5.2019. ГОДИНЕ

Испит струке

 

 

8:00 сати кабинет услуж             УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (7 учен)

                                                         БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (6 ученика)

                                                        

                                                        

9:00 сати    учионица 9/2             ИСТОРИЈА (12 ученика)

                                                        

 

СРЕДА 29.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

 

 

10:40 сати учионица 9/2             СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – усмени (17 ученика)

                                                        

 

12:30 сати    учионица 12/2         ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ – 4 разред (6 ученика)

                                                         

ЧЕТВРТАК 30.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

 

 

11:00 сати кабинет геогр            ГЕОГРАФИЈА (9 ученика)

                        (8/2)                         ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (22 ученика)

                                                         ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (4 ученика)

                                                         

 ПЕТАК 31.5.2019. ГОДИНЕ

Усмени испит

  

15:00 сати    учионица 3/1           ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (8 ученика)

                                                         

 

НАПОМЕНА: Првоименовани члан комисије је испитивач, другоименоваи члан је председник комисије а трећеименовани је стални члан, при чему је састав комисије подложан промени.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту.  На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања  кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

 

У Београду, 13. мај 2019.  године                                                               директор школе

                                                                                                                     ______________________

                                                                                                                       Јелена ШалипуровићОБАВЕШТЕЊЕ


ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УПИШУ У ДВОЈЕЗИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

(део наставе се остварује на француском језику)

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Пријављивање кандидата за пријемни испит одржаће се
10, 11. и 13. маја од 9-14 ч у Угоститељско-туристичкој школи,

Југ Богданова 28

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе
остварује на страном језику одржаће се 25. и 26. маја у 10 часова


Прелиминарни резултати општинског такмичења из српског језика

Наставници тестове могу погледати у понедељак 25. марта 2019. године у периоду од 13:15 до 15:00 у просторијама Угоститељско-туристичке школе.


Прелиминарни резултати општинског такмичења из српског језика (file download *.xls)

Промоција наше школе у Основним школама „Филип Кљајић“ и „Филип Филиповић Фића“

 

У марту месецу били смо гости ове две школе а у циљу промоције као и упознавања будућих средњошколаца са нашом школом, смеровима које имамо, начином одвијања теоријске и практичне наставе. Такође смо промовисали и двојезичну наставу која је у плану у 2019/2020 школској години а за ученике туристичко-хотелијерског смера. Наши ученици заједно са својим наставницима су били на располагању радозналим малим матурантима, одговарали на њихова питања  и на најбољи могући начин промовисали нашу школу.


У новој школској 2019/2020 години планира се увођење двојезичне наставе на француском језику за ученике туритичко-хотелијерског смера

 

Овај систем наставе прилагођен је државном просветном плану и програму и формира генерације изузетних ученика којима је близак француски језик а који имају жељу да наставе са школовањем после средње школе како у Србији тако и у Француској. Данас у Европи постоји више од 400 двојезичних програма у којима се школује скоро 60000 ученика.

 

Како се одвија настава

 

У одељењима довјезичне наставе, нставни предмети који нису лингвистички, као што су историја, географија, историја уметности, физика, хемија, биологија, математика, инфосрматика, стручни предмети попут агенцијског-хотелијерског пословања, маркетинга, предузетништва, али и грађанског васпитања, предају се на француском језику. Настава се одвија по званичном програму, укључујући и предмете који се предају на француском језику. Око 40% од укупног броја часова је на француском језику плус часови самог француског језика.

 

На дипломи о стеченом средњем образовању стоји напомена да је ученик завршио програм двојезичне наставе. Француски институт издаје посебну потврду о знању језика која ослобађа кандидате обавезе полагања испита из француског језика приликом уписа на француски универзитет.

 

Минимални ниво знања француског језика који је потребан да бисте похађали двојезичну наставу је ниво А2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја припрема посебан пријемни тест из француског језика који се полаже крајем маја, а где је потребно да заинтересовани ученици покажу да имају захтевани ниво знања француског језика А2.

 

Професорке француског језика, Љиљана Михаиловић и Весна Жарковић ће припремати ученике за полагање овог теста током маја месеца у просторијама наше школе. Припремна настава је бесплатна за све заинтересоване ђаке и потребно је да нас контактирате што пре како бисмо оформили групу.

 

Пријаву можете извршити било лично, доласком у школу или путем телефона или мејла школе.

 

Чекамо вас! On vous attend!

 

 СТУДИО ЗНАЊА 78 ЕМИСИЈА СЛАТКИШИЕМИСИЈА ПЛАВА ПТИЦАПРЕДАВЊЕ О ЧОКОЛАДИ МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ ВИДОВИЋУЧЕШЋЕ У ЕМИСИЈИ ПРВИ ПОСЛАСТИЧАР СРБИЈЕ МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ ВИДОВИЋШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 27.01.2019.

И ове године смо традиционално прославили школску славу Свети Сава

50510686_979965322212482_8740065178126647296_n_1.jpg
51077063_979961728879508_5276580237549764608_n.jpgМИНИМАНИЈА 
Миниманија”- Презентација и стручни тренинг са темом  савремени трендови у припреми деликатних ресторанских мини пецива- инструктор Марко Трпковић

 


ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛАМА

 Трећи peer learnign одржао се  у хотелу Мона, на Златибору, од 22. до 25. новембра 2018. године у оквиру пројекта Савета Европе “Подстицање демократске културе у школама”.                                             

Више о томе на можете погледати на сајту https://podsticanjedemokratskekutureuts.weebly.com

20181125_121653-01.jpeg


                     
ХОТЕЛ ПЛАН 2018.године

Висока хотелијерска школа струковних студија била је домаћин VII  Међународног конгреса  ХОТЕЛПЛАН 2018.године. Осим  ученика и наставника Угоститељско-туристичке школе из Београда , Конгресу су присуствовале Економско трговинска школа из Новог Сада,Угоститељско туристичка школа из Врњачке Бање и Средња туристичка школа Нови Београд.

Његова Екселенција Амбасадор НР.Кине  у Републици Србији  господин Li Manchang обишао је штанд на на коме су ученици и наставници наше школе изложили на савремен начин припремљену храну,слатку и слану.Том приликом г-дин. Li је похвалио богато и укусно осмишљен изложбени сто и радо се одазвао позиву за фотографисање са овим вредним и надареним ученицима.У осмишљавању и самој реализацији задатка учествовали су ученици одељења: II/1,II/5, III/9  и  III/10, као и наставници струке: Милица Живковић Видовић,Дара Стевановић,Србијанка Богосављевић Дуброја, Ирена Јовановић Стојанов, Дарко Драгичевић,Александар  Лазаревић, Далибор Мандић, Милица Стаменковић, Васкрсије Јовичић, Аца Новески.

 
DSC02537.JPG DSC02545.JPG DSC02523.JPG
_20181102_141942-01.jpeg IMG-08ef45b6e9fc4e621d076283e7586ca1-V-01.jpeg _20181102_141942-01.jpeg
DSC_5519-01.jpeg DSC_5511-01.jpeg DSC_5504-01.jpeg
IMG_20181102_122001_1_.jpg IMG_20181102_162125.jpg IMG_20181102_113357.jpg

 

                                                                       Ученици УТШ на прослави великог јубилеја

 

Поводом 100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату у Дому војске Србије дана 1.XI. 2018.године оджана је свечана Академија.

Ученици одељења II/1 са наставницом Милицом Станенковић имали су част и задовољство да организаторима овог значајног догађаја помогну у реализацији програма и саме прославе. Гости на свечаној Академији биле су званице из  Републике, града Београда,Амбасада земаља савезница као и Градоначелник Крфа са својом делегацијом.

 Београд,5.11.2018.год                     

DSC_5467.jpg
DSC_5477-01.jpeg

                            
                                                                                                

ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛАМА

Више о томе на можете погледати на сајту https://podsticanjedemokratskekutureuts.weebly.com


IMG-5e66048638d45ddb3a90801f065db75d-V-01.jpeg

 Активности
Радионица дрво пријатељства
Радионица решавње сукоба
Линеарни и ликовни конкурс
Отвореност према ратличитостима
ОКРУГЛИ СТО "ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУР-РАЗМЕНА ИСКУСТАВА ,ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ​"

 ГАТУС 2018.

       Извештај са Међународног гастрономско-туристичког сусрета Гатус- 2018.год.

  EE.jpg

    Угоститељско-туристичка школа из Београда у периоду од 27 - 30. септембра 2018.године била је домаћин седмих по реду гастрономско-туристичких сусрета ученика Угоститељско-туристичких школа са простора екс Југославије.

         Сусрети су протекли у виду такмичења ученика образовних профила кувар-кулинарски техничар и посластичар,конобар-угоститељски техничар, туристички техничар.

          Учесници овогодишњих сусрета биле су школе из: Новог Места,Марибора и Радовљице - Р.Словенија; Пореч,Опатија и Осијек - Р.Хрватска, Бања Лука - Р.Српска; Бар и Херцег Нови – Р.Црна Гора; Лесковац,Смедерево и Београд-Р.Србија.Школе из Р.Македоније изостале су из оправданих разлога.

Укупно дванаест школа такмичило се у дисциплинама:

 • Национално јело по избору од рибе (пастрмке) и припрема ресторанског десерта;
 • Постављање кувера за свечани ручак и припрема јела пред гостом-фламбирање;
 • Туристички аранжман на бази културног туризма.

Након тродневних такмичења, највећи број сакупљених бодова остварила је школа домаћин, тако да је  Угоститељско-туристичка школа Београд проглашена за свеукупног победника на седмом Гатусу 2018.године.

Најбољим ученицима и њиховим менторима за остварене резултате додељена су златна,сребрна и бронзана признања.
Осим такмичарског карактера, циљ такмичења је зближавање и упознавање ученика и наставника као и остваривање сарадње школа из  замаља које су некада биле једна целина. Из сваке од држава учествовале су  средње стручне школе које се баве образовањем будућих радника у туризму и угоститељству.
Можемо да кажемо да је основни мото такмичења ГАТУС унапређење и праћење модерних трендова туризма и угоститељства у окружењу.
На завршној вечери одређен је домаћин следећег Гатуса -2019.године, то је Туристичко угоститељска школа из Пореча.
 
Београд, 3.10.2018.год.

                                                                                                                                Oрганизатор практичне наставе   Ацо Новески

                                                                                                 

 

У категорији ресторански десерт такмичила се ученица Грујичић Валентинa – одељење III-10. Ученица је освојила златно признање


ОСВОЈЕНО ДРУГО МЕСТО У ФУТСАЛУ 

20180928_144656.jpg20180928_144733.jpgМАНИФЕСТАЦИЈА “GOUTS DE FRANCE"


naslov.jpg

И ове јесени, а на позив наших партнера из Хотелијерске школе Гијом Тирел из Париза, наши ђаци су учествовали на Манифестацији “GOUTS DE FRANCE“. У пратњи својих наставника Драгане Попов и Весне Жарковић, Немања Матијашевић, Никола Трајковић, Никола Миленковић, Страхиња Килибарда и Константин Јеремић представили су нашу школу у најбољем светлу.
Штанд наших ученика био је најбогатији и привукао је највише пажње посетиоца ове манифестације.
Партнерство и сарадња се наставља следећег пролећа када ћемо ми бити домаћини! 


KALENDAR.pngNEDELJNI_RASPORED_PRAKTI_NE_NASTAVE.png    BLOK.png
ИНФОРМАТИВНО ПИСМО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ


У СРБИЈИ НАПРАВЉЕН НАЈДУЖИ   mille-feuille  
Креативност у припреми колача показало је 50 младих кувара и оластичара Junior Chefs Club-a Србије, као и 20 ученика и наставника Угоститељско-туристичке школе Београд, које су бодрили суграђани, предсавници медија, представници МЕТРО добављача и партнера ((Coca-Cola HBC Srbija, Heineken, Cremio i Swisslion Takovo).КОЛАЧ

hiljadu-listova-300x172.jpg


http://www.nedeljnik.rs/magazin/portalnews/u-srbiji-napravljen-najduzi-mille-feuille-kolac/

http://www.nirapress.com/napravljen-najduzi-hiljadu-listova-kolac-u-srbiji/

УПИС У ПРВИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ


16.jpg

Upis učenika u prvi razred obaviće se u ponedeljak 9.7.2018. godine i u  utorak 10.7.2018. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
Raspored učionica po obrazovnim  profilima okačen je u holu škole.
Svim prvacima želimo dobrodošlicu.
 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ   СЕ  УПИСУЈУ ПРВИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 


20180504_121048-01.jpeg

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

 
 1. Пријава за упис
 2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
 4.  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за Угоститељско-туристичку школуУВЕРЕЊЕ МОРА ДА БУДЕ ЗА   УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКУ ШКОЛУ МОРА САДРЖАТИ НАВЕДЕНО ИСПОД!!!
 • Посластичар: а1-а5-д1-д2-д3-ф-м
 • Туристички техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3
 • Конобар: а1-а2-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
 • Кувар: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-м
 • Кулинарски техничар: а1-б-д1-д2-д3
 • Угоститељски техничар: а1-б-д1-д2-д3

  СЛОБОДНА МЕСТА НАКОН ПРВОГ УПИСНОГ КРУГА

   

  Након првог уписног круга у средње школе 2018. године у Угоститељско-туристичкој школи слободна места су:

  шифра

  Образовни профил

  Трајање образовања

  језик

  Број ученика

  BGSV SF 4K14F

  туристичко-хотелијерски техничар - француски


  ИЗЕШТАЈ  СА  XIV РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА   УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА 
     

  DSC_0300.JPG                     

   

  Домаћин 14. републичког такмичења ученика УТШ Србије,образоних профила кулинарски техничар и угоститељски техничар ове године  21 и 22.априла  била је Угоститељско-туристичка школа из Београда.
  Учешће у такмичењу пријавило је 12 школа са укупно 50 ученика који су се такмичили у четири дисциплине.
  Остварени резултати по дисциплинама су следећи:

  Образовни профил угоститељски техничар: дисциплина Услуживање менија на свечаном ручку-банкету

  Прво место освојиле су Ивана Белић и Бранислава Јованчевић ученице Середње школе '' Светозар Милетић'' Нови Сад;
  Друго место освојили су Слободан Петровић и Будимир Митић ученици УТШ, Београд;
  Треће место освојили су Богдан Јанковић и Александар Никчевић ученици школе Крагујевц.

  Образовни профил кулинарски техничар: дисциплина Припрема менија за свечани ручк-банкет
  Прво место освојили су Павле Миловановић и Лазар Шимшић ученици УТШ, Београд;
  Друго место освојили су Давид Стефановић и Никола Цветковић ученици Економско-трговинске школе из Смедерева;
  Треће место освојили су Срђан Воркапић и Марко Станковић ученици Средње школе ''Светозар Милетић'' Нови Сад.

  Образовни профил кулинарски техничар: дисциплина Припремање јела по избору од понуђених намирница :

  Прво место освојио је Бранислав Шакић, ученик Економско-трговинске школе  Смедерево;
  Друго место освојио је Оливер Андрејевић, ученик Средње школе ''Светозар Милетић'' Нови Сад.
  Треће место освојила је Николета Лазић,учениица УТШ, Београд;

  Образовни профил угоститељски техничар: дисциплина Припремање јела пред гостом-фламбирање:
  Прво место освојила је Ана Арсенић, ученица Средње туристичке школе Нови  Београд;
  Друго место освојила је Катарина Илић, ученица  УТШ Београд;
  Tреће место освојио је Илија Ђорђевић, ученик Економско- трговинске школе Смедерево.

  Екипни резултати су следећи:

  Прво место и свеукупни победник такмичења је Угоститељско-туристичка школа Београд
  Друго масто освојила је Средња школа ''Светозар Милетић''  Нови Сад.
  Треће место освојила је Економско- трговинска школа Смедерево.

  Наше вредне и успешне ученике припремали су за такмичење наставници:   Милица Алексић,Соња Милановић,Игор Потпара и Предраг Весић.                     

  Организатор практичне наставе  Ацо Новески


  XXX ЗБОР УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА

  Ученици и наставници Угоститељско туристичке школе на такмичењу у Крагујевцу (XXX Јубиларни збор угоститељских радника Србије) освојили су 18 златаних медаља и 6 пехара. Браво Шампиони!
  130  ГОДИНА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА "ГРМ"

  130. година школског центра "Грм" (партнерска школа Угоститељско-туристичке школе)
  МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА


  На београдском сајму у хали 3 у периоду од 23 – 26.новембра 2016.год.одржан је сајам етно хране и пића.
  На штанду Секретаријата за привреду града Београда,као гости ГО Савски венац,ученици и наставници наше школе дана 24.11.2016.год.представили су се лепо припремљеном и укусном храном слатком и сланом.Дегустатори укусне хране били су гости на предавању о дуалном образовању, који су имали само речи хвале за избор припремљене хране. У изради слатко-сланих прелепих и укусних залогаја учествовали су наставнице посласатичарства Милица Живковић Видовић,Дара Стевановић са ученицима одељења II/10,наставнице кулинарства Соња Милановић и Јелена Аранђеловић са ученицима одељења  IV/6 и III/9, наставник услуживања Васа Јовичић са ученицима одељења III/8 и организатор практичне наставе Аца Новески.Домаћини скупа као и многобројни гости били су одушевљени лепо припремљеном и укусном храном.
  Златна медаља и пехар за нашег ученика Марка Теодоровића ИИИ8


  Златна медаља и пехар за нашег ученика Марка Теодоровића III8; XXX Збор угоститељских радника Србије у Крагујевцу.
  Ерфурт -ОЛИМПИЈАДА


  Млади кувари из Junior Chef Club-a освојили су бронзану медаљу на кулинарској олимпијади у Ерфурту у Немачкој, у категорији регионалних тимова. Неки од њих су бивши, али и садашњи уценици наше школе. Браво за њихове менторе и професоре. Ово је највећи постигнути резултат за Србију од када се одржава ова манифестација. Прави су пример будућим генерацијама како се знањем, трудом и радом долази до успеха. честитамо им од срца и желимо им још много среће и успеха.
  ВЕСТИ СЕПТЕМБАР 2016.

   

  НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У ОКВИРУ НАГРАДНОГ ЦИКЛУСА
  Европски дневник за најбољи литерарни рад

  img_20160918_112610-800x445.jpg

  Награђени ученици у оквиру наградног циклуса Европски дневник за најбољи литерарни рад,  Александар Цолић и Никола Пацина из одељења IV/6 и Даница Ђокић  из одељења IV/3 посетили су Беч у периоду 18. до 22. 9. 2016. године.

  http://recinam.rs/nagradeni-ucenici-ucenice-u-poseti-becu/

  Презентација о путовању http://europa.rs/wp-content/uploads/2016/09/Vienna-Trip-SR.pdf

   


  ГОСТ У БИБЛИОТЕЦИ
  ДИРЕКТОР СРПСКЕ НАУЧНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

  snt-boba.jpg
  12.4.2016. године су наши гости у библиотеци били директор "Српске научне телевизије" г. Живојин Жика Петровић са сарадницима.
  Том приликом смо разменили досадашња искуства и договорили сарадњу уоквиру пројекта који је започела ова телевизија - "Желимо у свакој средњој школи Србије да имамо дописника!
  Позивамо све заинтересоване ђаке, наставнике, професоре и руководиоце средњих школа широм Србије да узму учешће у овој великој акцији и
  искористе део медијског простора који им пружамо како бисмо јавности представили њихове успехе, радове, догађаје и признања. Покретањем
  нових секција, тимова или прилагођавањем већ постојећих, заједничким снагама их можемо опремити и обучити заинтересоване ђаке да буду
  дописници Српске научне телевизије (СНТВ).
   
  У акцији “Ђачке визије научне телевизије” ученици средњих школа ће имати прилику да стекну нова искуства и знања, практично да се опробају као новинари, уредници, редитељи, сниматељи, монтажери и сл. да буду племенити и креативни, и у форми кратких и обликованих прилога, емисија и репортажа представе широј јавности успехе својих другара и школе коју похађају."
   
   Позивамо све запослене, ученике и наставнике да се укључе у рад на осмишљавању и снимању прилога о нашој школи, а који ће бити емитовани
  на СНТВ-у.
  Коодинатор - Слободанка Цветковић, стручни сарадник -библиотекар