Угоститељско - туристичка школа
                    Београд

ОБАВЕШТЕЊА

 

 РАСПОРЕД

полагања испита за ванредне ученике

августовски испитни рок 2018/2019

 

СРЕДА, 21. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

8:00 сати      кабинет посл.    ПОСЛАСТИЧАРСТВО 3. раз (2 ученика)     

                                             

                                                                     9:00 сати    учионица            МАТЕМАТИКА – писмени испит 1.2.3. и 4. раз (10 ученика)                                              

                   25/4.спрат         
11:00 сати   учионица           ИСХРАНА 1.и 2. раз (4 ученика)

                   26/4.спрат           НАУКА О ИСХРАНИ 4. раз (2 ученика)

                                               БИОЛОГИЈА 1. и 2. раз (7 ученика)

                                               ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕДИНЕ 2. раз (2 ученика)

                                               ХИГИЈЕНА 1. раз (1 ученик)

 

10:00 сати учионица             ПСИХОЛОГИЈА 3. раз (2 ученика)

                  22/4.спрат            ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ 3. раз (1 ученик)

                                                  

 

ЧЕТВРТАК, 22. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

9:00 сати   кабинет кув.        КУВАРСТВО 1. раз (2 ученика)

                                              КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 1. раз (4 ученика)

                                              ОСНОВИ КУВАРСТВА 3. раз (1 ученик)

                                              ПУТЕВИ ХРАНЕ 2.раз (2 ученика)

                                              НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ 3. раз (2 ученика)

                                            

9:00 сати   учионица           АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛ. ПОСЛОВАЊЕ 1.2. и 4. раз (4 ученика)

                  22/4.спрат          ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 3. раз (1 ученик)

                                             ХОТЕЛИЈЕРСТВО 4. раз (2 ученика)

                                             

11:00 сати   учионица          ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – писмени испит 3. и 4. раз (8 ученика)    

                    24/4.спрат          

 

11:00 сати    учионица          ХЕМИЈА 1. и 2. раз (7 ученика)

                    26/4.спрат         

                                              

                                              

 

11:00 сати   учионица          ФИЛОЗОФИЈА 3. и 4. раз (7 ученика)

                    25/4.спрат         ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2. и 3. раз (2 ученика)

                                              ВЕРСКА НАСТАВА 3. и 4. раз (3 ученика)

                                              

 

ПЕТАК, 23. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

8:00 сати   кабинет кув.       КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 2. раз (2 ученика)

                                             КУВАРСТВО 2. и 3. раз (4 ученика)

                                             

9:00 сати   кабинет усл.       УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 1. и 4. раз (3 ученика)

                                             ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА 3. раз (1 ученик)

                                                                                                                                       

10:00 сати   учионица         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. и 4. раз (8 ученика)

                    24/4.спрат       

                                                                                        

10:00 сати   учионица         ИСТОРИЈА 1. и 2. раз (3 ученика)

                    17/3.спрат        

                                            

                                           

ПОНЕДЕЉАК, 26. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

8:00 сати   кабинет кув.        КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 4. раз (5 ученика)

                                                                                                                                             

9:00 сати   учионица            СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊ – писм. испит 1.2.3. и 4. раз (11 ученика)

                  25/4.спрат           

 

9.00 сати   учионица            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – писмени испит 4. раз (1 ученик)

                  19/3.спрат           

 

9.00 сати   кавинет јез.         ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – писмени испит 1. и 4. раз (2 ученика)

 1. спрат  

 

11:00 сати   учионица          ПРАВО У ТУРИЗМУ 2. раз (1 ученик)

                    22/4.спрат         УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 3. раз (3 ученика)

                                             СОЦИОЛОГИЈА 3. раз (1 ученик)

                                             СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3. раз (3 ученика)                                                                                                                                      

 

12:00 сати    учионица         ФИЗИКА 1. и 2. раз (6 ученика)

                     26/4.спрат        

                                                                                           

 

УТОРАК, 27. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

9:00 сати   учионица            РУСКИ ЈЕЗИК – писмени испит 3. и 4. раз (5 ученика)

                  25/4.спрат           

 

9:00 сати   кабинет инфо.    РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 1. и 2. раз (4 ученика)

 1. спрат

                                             

                                             

 

10:00 сати   учионица          ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 3. и 4. раз (9 ученика)

                    26/4.спрат        

                                                                                        

11:00 сати   учионица          ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 1. раз (1 ученик)

                    22/4.спрат         ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗ. ТУР. ПРЕДУЗЕЋА 2. раз (1 ученик)              

                                              ЕКОНОМИКА ТУРИСТ И УГОСТ ПРЕДУЗЕЋА 2. раз (1 ученик)

                                              ПРЕДУЗЕТНИШТВО 3. раз (1 ученик)

                                              МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТ 3. раз (2 ученика)

                                              МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 4. раз (3 ученика)

                                                                                                                                                         

 

СРЕДА, 28. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

9:00 сати   учионица            МАТЕМАТИКА 1.2.3. и 4. раз (10 УЧЕНИКА)

                  25/4.спрат           

                                             

9:00 сати    учионица           НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4. раз (1 ученик)      

                   19/3.спрат          

                                                                                          

11:00 сати  учионица          РУСКИ ЈЕЗИК 3. и 4. раз (5 ученика)

                   24/4.спрат        

                                                                                      

11.00 сати   учионица         МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 1. раз (1 ученик)

                    17/3.спрат        МУЗИЧКА КУЛТУРА 4. раз (2 ученика)

                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА 2. раз (3 ученика)

                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ 3. раз (3 ученика)

                                            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 3. раз (1 ученик)

                                           

                                                                                       

ЧЕТВРТАК, 29. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

9:00 сати   учионица           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1.2.3. и 4. раз (11 ученика)

                  25/4.спрат         

                                                                                        

9.00 сати   кабинет јез.        ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1. и 4. раз (2 ученика)

 1. спрат

                                                                                            

10.00 сати   кабинет гео.     ГЕОГРАФИЈА 1. и 2. раз (6 ученика)

 1. спрат  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 2.3. и 4. раз (13 ученика)

                                             ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ 3. раз (1 ученик)

                                             ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 3. раз (1 ученик)

                                             ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА 4. раз (1 ученик)                                                                                                                                      

 

11.30 сати   учионица          ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4. раз (1 ученик)

                   19/3.спрат         

                                             

                                             

 

 

 

НАПОМЕНА: Првоименовани члан комисије је испитивач, другоименоваи члан је председник комисије а трећеименовани је стални члан, при чему је састав комисије подложан промени.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту.  На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања  кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

 

У Београду, 19. август 2019.  године                                                       директор школе

                                                                                                                    ______________________

                                                                                                                  Јелена  Шалипуровић

 

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ


2018/2019

ПОНЕДЕЉАК 19.08. 2019.ГОД.

9:00 сати учионица 21 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ПИСМЕНИ (3/3)

10:00 сати учионица 17 МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ (1/4, 4/)

10:00 сати КАБИНЕТ УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (3/4,3/5,4/5)

10:00 сати учионица 19 ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА (1/8)

10:00 сати учионица 20 СОЦИОЛОГИЈА (3/10)

11:00 сати КАБИНЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ (3/8)


УТОРАК 20. 08. 2019.ГОД.

9:00 сати учионица 21 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3/3)

09:00 сати учионица 17 МАТЕМАТИКА (1/4,4/7)

10:00 сати ГЕО. КАБИНЕТ ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (3/4)


СРЕДА 21. 08. 2019.ГОД.

08:00 сати КАБИНЕТ КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (3/6,4/7)

10:00 сати учионица 20 ИСТОРИЈА (1/4)

10:30 сати учионица 19 ПСИХОЛОГИЈА (3/8, 3/3)

11:00 сати учионица 17 РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ (4/5)

ЧЕТВРТАК 22. 08. 2019.ГОД.

09:00 сати учионица 17 МАРКЕТИНГ (4/7)

10:00 сати учионица 17 ФИЗИКА (1/4)

ПЕТАК 23. 08. 2019.ГОДИНЕ

13:00 сати учионица 21 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1/4)


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

 

ПОНЕДЕЉАК 19.08. 2019.ГОД.  

     9:00 сати  учионица 21           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ (3/6)         

 

10:00 сати   КАБИНЕТ            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (1/8,4/4) 

 

10:00 сати   учионица 19        ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГ. ПРЕДУЗЕЋА (2/9)

 

11:00 сати   КАБИНЕТ          ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ (1/3,1/8,3/4)

  

УТОРАК  20. 08. 2019.ГОД.

 

10:00 сати  учионица 21         СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3/6)

 

11:00 сати   КАБИНЕТ          ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (1/3,1/8,3/4)

                                                  

СРЕДА  21. 08. 2019.ГОД.

 

 

09:00 сати КАБИНЕТ              ПОСЛАСТИЧАРСТВО  (1/10)

 

09:00 сати КАБИНЕТ              КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (3/6)

 

11:00 сати   КАБИНЕТ            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (4/4,2/8)

 

10:00 сати   учионица 17         БИОЛОГИЈА (1/4)

                                              

 

10:00 сати  учионица 20          ИСТОРИЈА (1/2,1/4)

                                               

                                               

10:00 сати учионица  21          ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (3/1,3/2)

                                               

 

11:00 сати учионица 20          ХЕМИЈА

                                              

 

11:00 сати учионица 19           ПСИХОЛОГИЈА (3/6)

                                                 

                                                 

11:00 сати учионица 17           РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ (1/8)

 

12:30 сати   КАБИНЕТ          ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК-ПИСМЕНИ (1/8)

                             

                                                 

ЧЕТВРТАК  22. 08. 2019.ГОД.

 

10:00 сати учионица 17         ФИЗИКА (1/3)

 

11:00 сати   учионица 21       ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК (1/8)                                            

                                             

 

ПОНЕДЕЉАК,  26. 08. 2019. ГОД.

 

 

 

10:00 сати учионица 17          МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ           (1/2,1/3,1/4,1/5,1/7,1/8,1/9,1/10,2/8,3/1 и 3/7)

УТОРАК, 27. 08. 2019. ГОД.

 10:00 сати учионица 17          МАТЕМАТИКА (1/2,1/3,1/4,1/5,1/7,1/8,1/9,1/10, 2/8, 3/1 и 3/7)

 

 

 

 

__________________________                                                         _____________________________

      Снежана Петровић                                                                                Јелена Шалипуровић

    Помоћник директора                                                                                        Директор

 

           
       
   На
зив пројекта: „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама - МАДАД 2“

 

У оквиру пројекта “ПОДРШКА ЕУ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА – МАДАД“ уз подршку ЕУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије наша школа је у периоду 21.11.2018-12.7.2019. реализовала следеће активности:

-  Обезбеђивање школских ранчева са прибором за децу мигранте

-  Организовање  излета за децу мигранте на релацији нови Сад- Палић- Дворац Фантаст  заједно са ученицима школе и школским Тимом за инклузију

- Организовање дводневног семинара „Рад са децом из маргинализованих група“ за 30 наставника и стручних сарадника

- Набавка рачунара, фотоапарата и паметне табле за потребе наставних и ваннаставних активности

Општи циљ пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

Специфични циљеви пројекта су:

 1. Обезбедити адекватне услуге образовања како би ефикасно одговорили на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији.
 2. Унапредити компетенције наставника и ученика школе по питању инклузивног образовања и интеркултуралности.

 Укупна вредност пројекта је 6000 евра.

20190530_192608.jpg

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ   СЕ  УПИСУЈУ ПРВИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИН
Е 


20180504_121048-01.jpeg

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

 1. ПРИЈАВА ЗА УПИС
 2. ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
 3. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
 4. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ  ОСМОМ  РАЗРЕДУ
 5. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, НИЈЕ ОБАВЕЗНО МОЖЕ СЕ ДОСТАВИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ  ПУТЕМ.
 6. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗА КОЈИ КОНКУРИШУ( уписати образовни профил )          
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ МОРА ДА БУДЕ ЗА   УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКУ ШКОЛУ МОРА САДРЖАТИ НАВЕДЕНО ИСПОД!!!
Посластичар: а1-а5-д1-д2-д3-ф-м
        Туристички техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3
 Конобар: а1-а2-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
      Кувар: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-м
    Кулинарски техничар: а1-б-д1-д2-д3
       Угоститељски техничар: а1-б-д1-д2-д3

Обавештење за родитеље и ученике који се уписују у први разред

  Ученици који у школској 2019/2020.год.уписују образовне профиле:
 
МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА


На београдском сајму у хали 3 у периоду од 23 – 26.новембра 2016.год.одржан је сајам етно хране и пића.
На штанду Секретаријата за привреду града Београда,као гости ГО Савски венац,ученици и наставници наше школе дана 24.11.2016.год.представили су се лепо припремљеном и укусном храном слатком и сланом.Дегустатори укусне хране били су гости на предавању о дуалном образовању, који су имали само речи хвале за избор припремљене хране. У изради слатко-сланих прелепих и укусних залогаја учествовали су наставнице посласатичарства Милица Живковић Видовић,Дара Стевановић са ученицима одељења II/10,наставнице кулинарства Соња Милановић и Јелена Аранђеловић са ученицима одељења  IV/6 и III/9, наставник услуживања Васа Јовичић са ученицима одељења III/8 и организатор практичне наставе Аца Новески.Домаћини скупа као и многобројни гости били су одушевљени лепо припремљеном и укусном храном.
Ерфурт -ОЛИМПИЈАДА

ГОСТ У БИБЛИОТЕЦИ
ДИРЕКТОР СРПСКЕ НАУЧНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

snt-boba.jpg
12.4.2016. године су наши гости у библиотеци били директор "Српске научне телевизије" г. Живојин Жика Петровић са сарадницима.
Том приликом смо разменили досадашња искуства и договорили сарадњу уоквиру пројекта који је започела ова телевизија - "Желимо у свакој средњој школи Србије да имамо дописника!
Позивамо све заинтересоване ђаке, наставнике, професоре и руководиоце средњих школа широм Србије да узму учешће у овој великој акцији и
искористе део медијског простора који им пружамо како бисмо јавности представили њихове успехе, радове, догађаје и признања. Покретањем
нових секција, тимова или прилагођавањем већ постојећих, заједничким снагама их можемо опремити и обучити заинтересоване ђаке да буду
дописници Српске научне телевизије (СНТВ).
 
У акцији “Ђачке визије научне телевизије” ученици средњих школа ће имати прилику да стекну нова искуства и знања, практично да се опробају као новинари, уредници, редитељи, сниматељи, монтажери и сл. да буду племенити и креативни, и у форми кратких и обликованих прилога, емисија и репортажа представе широј јавности успехе својих другара и школе коју похађају."
 
 Позивамо све запослене, ученике и наставнике да се укључе у рад на осмишљавању и снимању прилога о нашој школи, а који ће бити емитовани
на СНТВ-у.
Коодинатор - Слободанка Цветковић, стручни сарадник -библиотекар