УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд, 01.10.2017.године

Распоред отворених врата

 

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сњежана Крстић

УТОРАК

5. час у „А“ смени

Драган Врзић

ЧЕТВРТАК

3. час у “А” смени

Марина Баровић

УТОРАК

6. час у „Б“ смени

Др Милош Туцовић

ПЕТАК

3. час у “А” смени

Владимир Каламанда

ПОНЕДЕЉАК

6. час у „Б“ смени

Весна Тодоровић

ПЕТАК

3. час у “Б” смени

Јелена Бјековић

ПЕТАК

4. час у „А“ смени

Милица Чокорило

ПЕТАК

4. час у “Б” смени

Бранислава Пенезић

ЧЕТВРТАК

4. час у „Б“ смени

Милена Кнежевић- Ковач

ЧЕТВРТАК

4. час у “Б” смени

Наташа Радоњић

СРЕДА

4. час у „А“ смени

Јелена Вуцеља

ЧЕТВРТАК

5. час у “Б” смени

Биљана Полић

УТОРАК

2. час у „Б“ смени

Милица Стаменковић

ЧЕТВРТАК

4. час у “А” смени

Весна Вале

ЧЕТВРТАК

2. час у „А“ смени

 

Нада Лончар

ПЕТАК

3. час у “А” смени

Весна Сретић

УТОРАК

6. час у „Б“ смени

Владимир Савић

УТОРАК

4. час у “Б” смени

Бокор Ирена

ПЕТАК

3. час у „А“ смени

 

Ђокић Јована

ЧЕТВРТАК

3. час у “А” смени

Илић Драгана

СРЕДА

3. час у „Б“ смени

Виолета Андрејевић

СРЕДА

5. час у  “Б” смени

 

Вуковић Љиљана

СРЕДА

5. час кад је смена „А“  поподне

Весна Жарковић,

ЧЕТВРТАК

2. час у “А” смени

Наталија Татић

УТОРАК

5. час у „А“ смени

Стевановић Марина

ПОНЕДЕЉАК

5. час у “А” смени

 

Дејановић Снежана

СРЕДА

4. час у „Б“ смени

Снежана Петровић

ЧЕТВРТАК

6. час у  “Б” смени

 

Николић Јасмина

ЧЕТВРТАК

2. час у „Б“ смени

Дубравка Попадић Гребенаревић

ЧЕТВРТАК

3. час у “А” смени

Мира Николић

СРЕДА

2. час у „Б“ смени

Љиљана Илић

ЧЕТВРТАК

2. час у “А” смени

 

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сузана Стојановић

 

ПОНЕДЕЉАК

4. час у „А“ смени

Анкица Петровић

УТОРАК

3. час у “А” смени

 

Миљевић Угљеша

СРЕДА

5. час  од 17,30 до 18,30 часова

Гордана Ђорђевић

 ПЕТАК

4. час у  “Б” смени

 

Видовић Стеван

СРЕДА

11-12 часова “Бродарац“

Дијана Бербер, среда, 4. час, смена А.

 

СРЕДА

4. час у “А” смени

 

Радуловић Миљан

ЧЕТВРТАК

-у смени “Б”  преподне у 12 часова

- у смени “Б”  поподне у  13 часова

Љиљана Михаиловић

ПЕТАК

5. час у  “Б” смени

 

Мијатовић Александар

ПЕТАК

- у смени “А” преподне у 15 часова

- у смени “А”  поподне у 14 часова

Нада Рајић

УТОРАК

4. час у “А” смени

Илић Ђорђе

ЧЕТВРТАК

– у смени “Б” преподне од 12 до 13 часова

- у смени “Б”  пoподне од 10,30 до 11,30 часова

Оливера Протић

СРЕДА

3. час у  “Б” смени

Данијела

Божиловић Симић

ПОНЕДЕЉАК

2. час у „А“ смени

Милош Матић

ПОНЕДЕЉАК

5. час у  “Б” смени

Тања Грбић

ПЕТАК

5. час у  “Б” смени

Вера Милинковић

ЧЕТВРТАК

4. час у “А” смени

Љубиша Цветић

ЧЕТВРТАК

Од 14:00 до 14:45

Бошко Шиндић

ПЕТАК

4. час у “А” смени

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Невенка Васиљевић

ПЕТАК

5. час у  “Б” смени

Владимир Симић

СРЕДА

3. час у  “Б” смени

Ивана Стевановић

УТОРАК

ЧЕТВРТАК

2. час када Б смена иде по подне

6. час када Б смена иде пре подне

Марина Стефановић Булатовић

ЧЕТВРТАК

4. час у  “Б” смени

Боро Милић

СРЕДА

6. час у „А“ смени

Мирослава Ђорђевић

ПОНЕДЕЉАК

6. час у  “Б” смени

 

Васкрсије Јовичић

УТОРАК

3. час у  “Б” смени

Светлана Пауновић

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

3. час у  “Б” смени

6. час у “А” смени

Владимир Ковачевић

УТОРАК

2. час у  “Б” смени

Соња Милановић

СРЕДА

1. час у „А“ смени

Милан Врзић

ЧЕТВРТАК

6. час у  “Б” смени

Милица Алексић

ПОНЕДЕЉАК

1. час у „Б“ смени

Игор Потпара

СРЕДА

4. час у  “Б” смени

Дејан Марковић

СРЕДА

5. час у „Б“ смени

Предраг Весић

ПОНЕДЕЉАК

7. час у „А“ смени

Младен Млађеновић

УТОРАК

2. час у „А“ смени

Милица

Живковић-Видовић

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

За смену „А“ у 13:15

За смену “Б” у 13:15

Далибор Мандић

УТОРАК

2. час у „А“ смени

Дара Стевановић

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

За смену „А“ у 13:15

За смену “Б” у 13:15

Јелена Аранђеловић

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

5. час у „Б“ смени

6. час у „А“ смени

Ирена Јовановић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у “Б” смени

Александар Лазаревић

ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

5. час у „Б“ смени

6. час у „А“ смени

Биљана Турудић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у “Б” смени

 Марина Хајдуковић Рајицки

 УТОРАК

 6. час смена "Б"

Србијанка Богосављевић

ЧЕТВРТАК

7. час у “Б” смени

 

 

 

СМЕНА „А“  I и  IV разред               СМЕНА  “Б”  II и  III разред

Због специфичности рада наставника практичне наставе (по сменама) у школској радионици хотелу Палас, потребно је контактирати телефоном наставнике практичне наставе и договорити време отворених врата.  Телефон за заказивање је 011/2185-585 локал 186.

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд