УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд, 01.10.2018.године

Распоред отворених врата у школској 2018/2019.години

 

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сњежана Крстић

СРЕДА

3. час у „ Б “ смени

Драган Врзић

ЧЕТВРТАК

3. час у “А” смени

Марина Баровић

ПОНЕДЕЉАК

5. час у „Б“ смени

Др Милош Туцовић

ЧЕТВРТАК

3. час у “А” смени

Владимир Каламанда

УТОРАК

6. час у „Б“ смени

Весна Тодоровић

УТОРАК

2. час у “А” смени

Јелена Бјековић

СРЕДА

3. час у „А“ смени

Милица Чокорило

ЧЕТВРТАК

4. час у “Б” смени

Бранислава Пенезић

ЧЕТВРТАК

3. час у „А“ смени

Милена Кнежевић- Ковач

ЧЕТВРТАК

5. час у “Б” смени

Наташа Радоњић

ПОНЕДЕЉАК

5. час у „А“ смени

Јелена Вуцеља

ПОНЕДЕЉАК

3. час у “А” смени

Биљана Полић

СРЕДА

5. час у „Б“ смени

Милица Стаменковић

ЧЕТВРТАК

4. час у “Б” смени

Весна Вале

УТОРАК

4. час у „А“ смени

 

Нада Лончар

ЧЕТВРТАК

6. час у “А” смени

Снежана Петруновић

УТОРАК

3. час у „Б“ смени

Владимир Ђорђевић

ПЕТАК

13:15-14:00

Бокор Ирена

ПОНЕДЕЉАК

4. час у „А“ смени

 

Ђокић Јована

ПОНЕДЕЉАК

3. час у “Б” смени

Дијана Бербер

ЧЕТВРТАК

6. час у „А“ смени

Виолета Андрејевић

ПОНЕДЕЉАК

4. час у  “Б” смени

 

Вуковић Љиљана

СРЕДА

5. час кад је смена „А“  поподне

Весна Жарковић,

ПОНЕДЕЉАК

3. час у “Б” смени

Стојић Александра

ЧЕТВРТАК

5. час у „Б“ смени

Катарина Ђајић Руљевић

СРЕДА

3. час у “Б” смени

 

Дејановић Снежана

УТОРАК

2. час у „Б“ смени

Снежана Петровић

СРЕДА

5. час у  “А” смени

 

Николић Јасмина

УТОРАК

3. час у „Б“ смени

Дубравка Попадић Гребенаревић

ПОНЕДЕЉАК

6. час у “А” смени

Мира Николић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у „А“ смени

Љиљана Илић

ПЕТАК

5. час у “Б” смени

 

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сузана Стојановић

 

ПОНЕДЕЉАК

3. час у „Б“ смени

Анкица Петровић

ЧЕТВРТАК

6. час у “А” смени

 

Светлана Пауновић

ЧЕТВРТАК

2. час у  “Б” смени

 

Марина Хајдуковић

Раицки

УТОРАК

6.час у “Б” смени

Миљевић Угљеша

СРЕДА

17:00

Гордана Ђорђевић

ПЕТАК

5. час у  “Б” смени

 

Видовић Стеван

СРЕДА

 11:00-14:00 Бродарац

Лепосава Мишељић

СРЕДА

4. час у  “Б” смени

Дара Стевановић

ЧЕТВРТАК

3. час у  “Б” смени

Љиљана Михаиловић

ПЕТАК

4. час у “Б” смени

Мијатовић Александар

ЧЕТВРТАК

12:00

Нада Рајић

СРЕДА

4. час у “Б” смени

Илић Ђорђе

ПОНЕДЕЉАК

6. час у „А“ смени

Оливера Протић

СРЕДА

5. час у  “Б” смени

Данијела

Божиловић Симић

ПЕТАК

4. час у „Б“ смени

Милош Матић

ПОНЕДЕЉАК

5. час у  “Б” смени

Тања Грбић

ЧЕТВРТАК

4. час у  “Б” смени

Марко Милановић

ПЕТАК

2. час у “А” смени

Љубиша Цветић

ПЕТАК

3. час у „А“ смени

Бошко Шиндић

ЧЕТВРТАК

4. час у “Б” смени

Невенка Васиљевић

ПЕТАК

4. час у  “Б” смени

Владимир Симић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у  “А” смени

Ивана Стевановић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у „А“ смени

Марина Стефановић Булатовић

ПОНЕДЕЉАК

4. час у  “Б” смени

Србијанка Дуброја Богосављевић

ЧЕТВРТАК

7. час у “Б” смени

Мирослава Ђорђевић

СРЕДА

4. час у  “Б” смени

 

Васкрсије Јовичић

ЧЕТВРТАК

5. час у “Б” смени

Боро Милић

ЧЕТВРТАК

4. час у „А“ смени

Биљана Цветковић

ЧЕТВРТАК

6. час у  “Б” смени

Драгана Попов

ПЕТАК

3. час у  “Б” смени

 

Милан Врзић

ПОНЕДЕЉАК

3. час у „А“ смени

Александар Лазаревић

СРЕДА

6. час у „Б“ смени

 

Ирена Јовановић

СРЕДА

3. час у “Б” смени

Дејан Марковић

ПЕТАК

7. час у „Б“ смени

Предраг Весић

СРЕДА

3. час у “A” смени

Младен Млађеновић

УТОРАК

6. час у „А“ смени

Милица

Живковић-Видовић

УТОРАК

13:15

Далибор Мандић

УТОРАК

6. час у „А“ смени

 

 

 

Јелена Аранђеловић

СРЕДА

6. час у „Б“ смени

 

СМЕНА „А“  I и  IV разред               СМЕНА  “Б”  II и  III разред

Због специфичности рада наставника практичне наставе (по сменама) у школској радионици хотелу Палас, потребно је контактирати телефоном наставнике практичне наставе и договорити време отворених врата.  Телефон за заказивање је 011/2185-585 локал 186.

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд