УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд, 20.9.2019.године

Распоред отворених врата у школској 2019/2020.години

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сњежана Крстић

СРЕДА

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драган Врзић

СРЕДА

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Марина Баровић

СРЕДА

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Др Милош Туцовић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Владимир Каламанда

СРЕДА

6.ЧАС „А“ СМЕНА

Весна Тодоровић

УТОРАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Јелена Бјековић

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Бранислава Пенезић

ПЕТАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милица Чокорило Алексић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Милена Кнежевић- Ковач

ПЕТАК

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Наташа Радоњић

УТОРАК

10:40-11:15

Јелена Вуцеља

ПЕТАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Биљана Полић

УТОРАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милица Стаменковић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Весна Вале

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Нада Лончар

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Снежана Петруновић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Владимир Ђорђевић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Бокор Ирена

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Ђокић Јована

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Дијана Бербер 

ПЕТАК

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Виолета Андрејевић

ПЕТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Вуковић Љиљана

ПЕТАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Весна Жарковић,

УТОРАК

6.ЧАС „А“ СМЕНА

Дубравка Попадић Гребенаревић

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Катарина Ђајић Руљевић

УТОРАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Дејановић Снежана

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Снежана Петровић

УТОРАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Николић Јасмина

СРЕДА

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Стојић Александра 

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Маја Маринков

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Љиљана Илић

ПЕТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Сузана Стојановић

 

ПОНЕДЕЉАК

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Анкица Петровић

УТОРАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Светлана Пауновић

УТОРАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милош Матић

СРЕДА

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Миљевић Угљеша

СРЕДА

14:00

Гордана Ђорђевић

ПЕТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Видовић Стеван

СРЕДА

14:00

Лепосава Мишељић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драгана Бјелић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Љиљана Михаиловић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Мијатовић Александар

УТОРАК

14:00

Нада Рајић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Илић Ђорђе

ПОНЕДЕЉАК

12:00

Оливера Протић

СРЕДА

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Данијела

Божиловић Симић

ПЕТАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Марина Хајдуковић

Раицки

ПОНЕДЕЉАК

6.ЧАС „А“ СМЕНА

Тања Грбић

ПОНЕДЕЉАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Марко Милановић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Љубиша Цветић

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Бошко Шиндић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Слађана Јоксимовић

СРЕДА

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Владимир Симић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Ивана Стевановић

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Мирослава Ђорђевић

 

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Србијанка Дуброја Богосављевић

СРЕДА

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Марина Стефановић Булатовић

ПЕТАК

7.ЧАС  „А“ СМЕНА

Васкрсије Јовичић

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Боро Милић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Татјана Игњатовић

ПЕТАК

12:30

Далибор Мандић

ПЕТАК

6.ЧАС  „А“ СМЕНА

Милан Врзић

ПЕТАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Александар Лазаревић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Зоран Кнежевић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Дејан Марковић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Предраг Весић

ПЕТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Младен Млађеновић

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милица

Живковић-Видовић 

СРЕДА

13:15

Ирена Јовановић Стојанов

СРЕДА

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Дара Стевановић

СРЕДА

13:15

Јелена Аранђеловић

СРЕДА

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драгана Попов

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Бранислав Батајић

СРЕДА

6.ЧАС  „А“ СМЕНА

Огњен Пантић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

 

 

 

СМЕНА „А“  I и  IV разред               СМЕНА  “Б”  II и  III разред

Због специфичности рада наставника практичне наставе (по сменама) у школској радионици хотелу Палас, потребно је контактирати телефоном наставнике практичне наставе и договорити време отворених врата.  Телефон за заказивање је 011/2185-585 локал 3 или локал 186.

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд