УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд, 01.10.2020.године

Распоред отворених врата у школској 2020/2021.години

Че

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Име и презиме

Дан у недељи

Време

Сњежана Крстић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Драган Врзић

СРЕДА

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Марина Баровић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Др Милош Туцовић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Владимир Каламанда

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Весна Тодоровић

УТОРАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Јелена Бјековић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Бранислава Пенезић

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Милица Чокорило Алексић

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милена Кнежевић- Ковач

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Наташа Радоњић

СРЕДА

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Јелена Вуцеља

ПЕТАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Биљана Полић

СРЕДА

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милица Стаменковић

СРЕДА

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Весна Вале

СРЕДА

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Нада Лончар

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Снежана Петруновић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Владимир Ђорђевић

СРЕДА

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Бокор Ирена

УТОРАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Ђокић Јована

УТОРАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Дијана Бербер 

ПЕТАК

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Виолета Андрејевић

СРЕДА

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Вуковић Љиљана

ПЕТАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Весна Жарковић,

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Дубравка Попадић Гребенаревић

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Катарина Ђајић Руљевић

УТОРАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Дејановић Снежана

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драгана  Бјелић ПОНЕДЕЉАК 6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Николић Јасмина

ПОНЕДЕЉАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Стојић Александра 

ПЕТАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Љиљана Илић

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Сузана Стојановић

 


ЧЕТВРТАК

14.30-15часова

Анкица Петровић

СРЕДА

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Светлана Пауновић

ПЕТАК

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Милош Матић

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Миљевић Угљеша

СРЕДА

14:00

Гордана Ђорђевић

ПОНЕДЕЉАК

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Видовић Стеван

СРЕДА

14:00

Лепосава Мишељић

УТОРАК

2.ЧАС  „А“ СМЕНА

Драгана Бјелић

ПОНЕДЕЉАК

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Љиљана Михаиловић

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Мијатовић Александар

УТОРАК

14:00

Нада Рајић

СРЕДА

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Илић Ђорђе

ПОНЕДЕЉАК

12:00

Љиљана Вуковић

СРЕДА

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Данијела

Божиловић Симић

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Марина Хајдуковић

Раицки

УТОРАК

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Тања Грбић

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Марко Лучић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драгана Попов Милакара

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Снежана Петровић

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Љубиша Цветић

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Бошко Шиндић

СРЕДА

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Слађана Јоксимовић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „А“ СМЕНА

Владимир Симић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Ивана Стевановић

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Никола Миздрак

СРЕДА

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Србијанка Дуброја Богосављевић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Марина Стефановић Булатовић

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Васкрсије Јовичић

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС  „А“ СМЕНА

Боро Милић

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Данило Дробњак

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Далибор Мандић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милан Врзић

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Александар Лазаревић

СРЕДА

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Зоран Кнежевић

УТОРАК

6.ЧАС  „А“ СМЕНА

Дејан Марковић

ПЕТАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Предраг Весић

ПЕТАК

2.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Младен Млађеновић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Милица

Живковић-Видовић 

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Ирена Јовановић Стојанов

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Дара Стевановић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Јелена Аранђеловић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Драгана Попов

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Бранислав Батајић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Огњен Пантић

УТОРАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Мр Вера Мијатовић

УТОРАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Здравко Недић

УТОРАК

4.ЧАС  „А“ СМЕНА

Мр Јован Станковић

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Дарко Драгичевић

УТОРАК

3.ЧАС  „Б“ СМЕНА

Наташа Мрдак

ПЕТАК

4.ЧАС  „Б“ СМЕНА

 

 

 

Жарко Станковић

ПЕТАК

6.ЧАС  „Б“ СМЕНА

СМЕНА „А“  I и  IV разред               СМЕНА  “Б”  II и  III разред

Због специфичности рада наставника практичне наставе (по сменама) у школској радионици хотелу Палас, потребно је контактирати телефоном наставнике практичне наставе и договорити време отворених врата.  Телефон за заказивање је 011/2185-585 локал 3 или локал 186.

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд