СЕКЦИЈЕ 2019_2020

У Угоститељско-туристичкој школи организује се рад следећих секција:

Школски Унеско клуб, руководиоци су Јелена Бјековић, Светлана Пауновић и Нада Лончар

Секција: сарадња са позориштима, руководилац је Сњежана Крстић

Модерно посластичарство, руководилац је Србијанка Богосављевић Дуброја

Спортска секција, руководилац је Угљеша Миљевић

Еколошка секција, руководилац је Снежана Петруновић

Туристичка секција, руководиоци су Милица Чокорило Алексић и Јелена Вуцеља

Секција црвеног крста, руководилац је Весна Вале

Рецитаторска секција, руководилац је Сњежана Крстић

Уметничко обликовање, руководилац је Оливера Протић

Новинарска интернет секција, руководилац је Владимир Каламанда

Литерарна секција, руководилац је Марина Баровић

Лингвистичка секција, руководилац је Бранислава Пенезић

Географска секција, руководиоци су Нада Рајић и Милош Матић

Историјска секција, руководиоци су Светлана Пауновић и Владимир Симић 

Социолошка секција, руководилац је Марина Булатовић Стефановић

Филозофска секција, руководилац је Бошко Шиндић

 

 

Copyright © 2016 XLeco demo design