УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

За  директора Угоститељско-туристичке школе у Београду изабранa је Сенка Пантић

senka_pantic.jpg

Сенка Пантић, рођена 1955. године у Гораждевцу код Пећи. Завршила средњу учитељску школу у Пећи, а затим Филозофски факултет – група за педагогију.

      На пословима школског педагога ради од 1982. године.  Од септембра месеца 2006. године ради у Угоститељско-туристичкој школи као професор грађанског васпитања, а од октобра 2010. године ради на пословима школског педагога.

       У раду са ученицима, родитељима и наставницима има дугогодишње искуство и увек je спремна да конструктивно решавање проблема. Има пуно разумевања за потребе ученика, поштује њихова права, али их увек подсећа и на њихове обавезе. Личне особине (смирене, толерантне и креативне особе) долазе посебно до изражаја у раду са ученицима и родитељима.

 

 

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд