УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

библиотека

 

Школска библиотека поседује преко 10 000 јединица и трудимо се да пратимо текућу издавачку понуду. Набавка је сконцентрисана на обнављање фонда лектире, белетристике, уџбеника и стручне литературе. Укључите се и предложите како да обогатимо фонд! 

Чланови библиотеке су редовни и ванредни ученици, професори, запослени у хотелу «Палас», административна и техничка служба. Дакле, укупно преко 1600 корисника. 

Радно време библиотеке:

Понедељак - петак – 8 до 20 часова 

Простор библиотеке није велик (8 седећих места), али је фонд књига задовољавајућ и редовно се допуњује. Ученици често користе просторију библиотеке за учење и припремање за наставу, писање семинарских радова и читање часописа на матерњем и страним језицима. Такође, добродошли сте да користите Интернет у наставне сврхе и одштампате потребан материјал. 

Поред непосредног рада са ученицима, професорима и стручним сарадницима, библиотекари Слободанка Цветковић и Филип Грбић баве се и библиотечко-информацијским пословима (вођење статистике, документације – инвентарна књига, набавка књига и часописа), сарађује са стручним активима и институцијама (Библиотека града Београда и Актив библиотекара општине Савски венац), а посебан акценат је на раду библиотекарске секције и културној и јавној делатности

Библиотекарска секција обично броји око десетак ученика и њена основна функција је упознавање ученика са свим текућим пословима, фондом, његовим распоредом, као и помоћ у раду. Ипак, много је популарнији рад на трибинама, попут оне Прочитај моју омиљену књигу (нпр. разговори о тинејџерским романима или делима Халеда Хосеинија) или промоције књига и посете писаца (узбудљив је био сусрет са писцима Владом Кецмановићем, Крстом Поповским и Предрагом Брајовићем, као и промоција романа "Миш у бунди" професора УТШ-а Владимира Каламанде). Увек примамо нове чланове у секцију! 

У библиотеци се слуша добра музика и често се одржавају пробе рецитаторске и драмске секције или се праве панои и сценографије за школске приредбе. Дакле, никада није досадно!

текст написала професорка Слободанка Цветковић