УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА


Sekretar skole
Снежана Басарић

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд