УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

 

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.ЧАС

08:00 – 08:45

1.ЧАС

14:00 – 14:45

2.ЧАС

08:50 – 09:35

2.ЧАС

14:50 – 15:35

3.ЧАС

09:50 – 10:35

3.ЧАС

15:50 – 16:35

4.ЧАС

10:40 – 11:25

4.ЧАС

16:40 – 17:25

5.ЧАС

11:35 – 12:20

5.ЧАС

17:35 – 18:20

6.ЧАС

12:25 – 13:10

6.ЧАС

18:25 – 19:10

7.ЧАС

13:15 – 14:00

7.ЧАС

19:15 – 20:00

 

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд