УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ

 • Теоријска настава се одвија у просторијама Школе у Југ Богдановој 28.

 • Практична настава изводи се у Школској радионици - хотелу Палас.
4.jpg

 
 • Практична настава реализује се из следећих наставних предмета:
      - Услуживање са практичном наставом - одељења се деле на три групе;
      - Модули из услуживања - одељења се деле на две групе; 
      - Куварство са практичном наставом - одељења се деле на три групе;
      - Модули из куварства  - одељења се деле на две групе; 
 •     - Модули из посластичарства  - одељења се деле на две групе; 
      - Агенцијско-хотелијерско пословање - одељења се деле на три групе;
 •    - Модули из агенцијско-хотелијерског пословања  - одељења се деле на две групе;
       http://www.palacehotel.co.rs/

 • Практична настава у блоку

Практична настава у блоку и феријална пракса изводе се углавном у Школској радионици у хотелу PALACE.

Ради обављања наставе у блоку и практичне наставе туристичких техничара, сем хотела Палас,користиће се и београдски хотели: „Балкан“, „Славија-лукс“, „Парк“, „Москва“, „Lepetitpiaf“, „Касина“, „Зира“ и туристичке агенције: „Путник“, „Компас“, „Младост-турист“, „Фудекс“, „Ројал-турс“,„Контики травел“ и „Калодоукас“, као и угоститељске просторије Дома народне скупштине и Скупштине града Београда, тј. пракса ученика ће се обављати у свим објектима који испуњавају прописане услове, са којима је или ће бити потписан уговор о сарадњи.

Годишњи фонд часова наставе у блоку по предметима и разредима

а) Трогодишње образовање

Предмети

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Укупно

Услуживање са практичном наставом

60

150

150

360 

Услуживање /модули/–оглед

60

90

150

300

Куварство са практичном наставом

60

150

150

360 

Куварство /модули/–оглед

60

120

150

330

Посластичарство /модули/– оглед 

60

150

150

360

 
б) Четворогодишње образовање

Предмети

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

Укупно

Агенцијско-хотелијерско пословање

60

90

150

150

450

Агенцијско-хотелијерскопословање /модули/оглед

90

150

150

150

540

Услуживање са практичном наставом

60

90

150

150

450

Куварство са практичном наставом

60

90

150

150

450

Укупно:

180 

270 

450 

450 

1350 

 
Напомена: Феријална пракса у четворогодишњем образовању обавља се после трећег разреда и траје две недеље, односно 60 часова, а у трогодишњем после другог разреда и траје такође две недеље.

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд