УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2020_2021   
 
                                                                        
СТАУТ УТШ                                                                                 
                                                                                           
Статут Угоститељско-туристичке школе
                                                                                          ПОСЛОВНИЦИ


  Пословник о раду савета родитеља
  Пословник о раду Школског одбора
  Пословник о раду Ученичког парламента
 

  
                                                                                         
                                                                                            ПРАВИЛНИЦИ

  Правилник о јавним набавкама УТШ
  Правилник о безбедности УТШ
 
Правилник о организацији буџетсог руководства
  
 


Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд