УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

ЗАВРШНИ РАЧУН
GFI-2020-01803-1_O1_2021-02-25T12-38-28-potpisan
GFI-2020-01803-1_O2_2021-02-25T12-37-53 - potpisan
GFI-2020-01803-1_O3_2021-02-25T12-37-32 potpisan
GFI-2020-01803-1_O4_2021-02-26T08-37-04-potpisan
GFI-2020-01803-1_O5_2021-02-25T12-40-07 potpisan


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2020_2021   
 
                                                                        
СТАУТ УТШ                                                                                 
                                                                                           
Статут Угоститељско-туристичке школе 

  
                                                                                         
                                                                            
 


Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд