УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

         

РАСПОРЕД ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ФЕРИЈАЛНЕ ПРАКСЕ

УЧЕНИКА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину

    

Р.бр.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

НАСТАВУ СЛУШАЈУ  ДО :

ПРОФЕСИНАЛНУ ПРАКСУ

ОБАВЉАЈУ ОД :

ФЕРИЈАЛНУ ПРАКСУ

ОБАВЉАЈУ ОД :

1.       

 I/1

TT.

21. 06. 2018. год.

26.0202.03.2018.год.

/

2.       

 I/2

TT.

21. 06. 2018. год.

05.03 – 09. 03.2018.год.

/

3.       

 I/3

TT.

21. 06. 2018. год.

    12.03  -  16.03. 2018.год

/

4.       

       I/8

KO.

21. 06. 2018. год.

11.1216.12.2017.год

/

5.       

       I/9

КУ.

21. 06. 2018. год.

11.1216.12.2017.год

/

6.       

 I/10

ПО.

21. 06. 2018. год.

28.05 – 02.06.2018.год.

/

7.       

II/1

TT.

21. 06. 2018. год.

     19.03  -  23.03.2018.год.

/

8.       

II/2

TT.

21. 06. 2018. год.

26.0330.03.2018.год.

/

9.       

II/3

TT.

21. 06. 2018. год.

10.04 – 14.04.2018.год.

/

10.   

II/8

КО.

21. 06. 2018. год.

28.05 – 08.06.2018.год.

/

11.   

II/9

КУ.

21. 06. 2018. год.

28.05 – 08.06.2018.год.

/

12.   

  II/10

ПО.

21. 06. 2018. год.

04.0615.06.2018.год.

/

13.   

III/1

TT.

21. 06. 2018. год.

07.05 – 18.05.2018.год.

/

14.   

III/2

ТТ.

21. 06. 2018. год.

21.0501.06.2018.год.

/

15.   

III/3

ТТ.

21. 06. 2018. год.

04.0615.06.2018.год.

/

16.   

III/4

УТ.

         06. 06. 2018.год.

/

18.06 – 10.08.2018.год.

17.   

III/5

УТ.

         06. 06. 2018.год.

/

18.06 – 10.08.2018.год.

18.   

III/6

КТ.

         06. 06. 2018.год.

/

18.06 – 10.08.2018.год.

19.   

III/7

КТ.

         06. 06. 2018.год.

/

18.06 – 10.08.2018.год.

 

        Распоред истакнути :

 

  1. У Зборници
  2. У приземљу – огласна табла
  3. Огласне табле  по  спратовима
  4. На сајту школе

 

 

 

  Београд,31.08.2017.год.                         Организатор практичне наставе                                                Вд. Директора школе

 

                                                                            _______________________                                             ________________________

                                                                                                             

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд