УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

2017
OKTOBAR 2017
Skenrana odluka o dodeli ugovora 2017
Obavestenje  o zakljucenom ugovoru partija 1
Obavestenje  o zakljucenom ugovoru p2
Poziv za podnošenje ponuda 
KD osiguranje ucenika JNMV 09 2017
SEPTEMBAR 2017
Odluka o dodeli ugovora skenirana
Skenirana odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora tehnicki mat skeniran

AVGUST 2017
Poziv za podnosenje ponuda tehnicki materijal
Poziv za podnosenje ponuda elektricna enrgija
Konkursna dokumentacija tehnicki materijal 2017
Konkursna dokumentacija 2017
Poziv za podnosenje ponuda
KD 062017 sanitarni pregledi
JUL 2017
odluka kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora partija 1 ponovljeni postupak
Poziv za podnosenje ponuda 
Konkursna kancelarijski P1 ponovljeni 45
JUN 2017
21.06.2017.
Odluka o obustavi postupka skenirana P1
Skenirana odluka o dodeli ugovora partija 2

8.06.2017.
Obaveštenje o zaključenju ugovora namirnice partija 3 2017
Obaveštenje o zaključenju ugovora namirnice partija 6 2017
Obaveštenje o zaključenju ugovora osiguranje gostiju
Obaveštenje o zaključenju ugovora osiguranje imovine
POZIV, partija 2
POZIV, partija 1
Konkursna dokumentacija JN 052017 partija 1
Konkursna dokumentacija JN 052017 partija 2
Obaveštenje o dodeli ugovora osiguranje zaposlenih
Obaveštenje o zaključenju ugovora kanc.mat Partija2

MAJ 2017
29.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora  skenirana
Skenirana odluka o dodeli ugovora zaposleni
Skenirana odluka o dodeli ugovora
Skenirana odluka o obustavi postupka (1)
Skenirana odluka o obustavi postupka 
Skenirana odluka o obustavi postupka (2)
Скенирана одлука о додели уговора
15.05.2017.
1_45-27 Измењена Konkursna kancelarijski P1
2_53-6 Одговор на питања понуђача
3_53-7 Одговори на питање понуђача у оквиру јавне набавке осигурања имовине 02-2017
4_Obavestenje_o_dodeli_ugovora_partija_23_2017
5_OP V oktobar 2016
6_OP V septembar 20167_Одговор на питања понуђача
7_Одговор на питања понуђача
Позив за подношење понуда OI
45-25 Конкурсна документација
IZMENJENA Konkursna dokumentacija OL 1 gosti 2017
IZMENJENA Konkursna dokumentacija zaposleni OL2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda- gosti
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava
Konkursna dokumentacija namirnice ponovljene 2017
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 2017 PONOVLJENO
Konkursna dokumentacija zaposleni OL2 2017
Konkursna dokumentacija OL 1 gosti 2017
Poziv za podnosenje ponuda OL1 gosti
Позив за подношење понуда 
Позив за подношење понуда Р2
Обавештење о додели уговора партија 10 2017
Обавештење о додели уговора партија 5 2017
Конкурсна документација канцеларијски Р1
Конкурсна канцеларијски Р2
APRIL 2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О О БУСТАВИ ПОСТУПКА 21.04.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 21.04.
Obavestenje  o dodeli ugovora partija 23 2017

MART 2017
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-НАБАВКА НАМЕРНИЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У КАБИНЕТИМА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2016

ДЕЦЕМБАР

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају употребљаваног путничког возила Угоститељско-туристичке школе
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА


НОВЕМБАР
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 25.11.2016.
ОДЛУКА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд