УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

2017
JUN 2017
21.06.2017.
Odluka o obustavi postupka skenirana P1
Skenirana odluka o dodeli ugovora partija 2

8.06.2017.
Obaveštenje o zaključenju ugovora namirnice partija 3 2017
Obaveštenje o zaključenju ugovora namirnice partija 6 2017
Obaveštenje o zaključenju ugovora osiguranje gostiju
Obaveštenje o zaključenju ugovora osiguranje imovine
POZIV, partija 2
POZIV, partija 1
Konkursna dokumentacija JN 052017 partija 1
Konkursna dokumentacija JN 052017 partija 2
Obaveštenje o dodeli ugovora osiguranje zaposlenih
Obaveštenje o zaključenju ugovora kanc.mat Partija2

MAJ 2017
29.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora  skenirana
Skenirana odluka o dodeli ugovora zaposleni
Skenirana odluka o dodeli ugovora
Skenirana odluka o obustavi postupka (1)
Skenirana odluka o obustavi postupka 
Skenirana odluka o obustavi postupka (2)
Скенирана одлука о додели уговора
15.05.2017.
1_45-27 Измењена Konkursna kancelarijski P1
2_53-6 Одговор на питања понуђача
3_53-7 Одговори на питање понуђача у оквиру јавне набавке осигурања имовине 02-2017
4_Obavestenje_o_dodeli_ugovora_partija_23_2017
5_OP V oktobar 2016
6_OP V septembar 20167_Одговор на питања понуђача
7_Одговор на питања понуђача
Позив за подношење понуда OI
45-25 Конкурсна документација
IZMENJENA Konkursna dokumentacija OL 1 gosti 2017
IZMENJENA Konkursna dokumentacija zaposleni OL2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda- gosti
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava
Konkursna dokumentacija namirnice ponovljene 2017
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 2017 PONOVLJENO
Konkursna dokumentacija zaposleni OL2 2017
Konkursna dokumentacija OL 1 gosti 2017
Poziv za podnosenje ponuda OL1 gosti
Позив за подношење понуда 
Позив за подношење понуда Р2
Обавештење о додели уговора партија 10 2017
Обавештење о додели уговора партија 5 2017
Конкурсна документација канцеларијски Р1
Конкурсна канцеларијски Р2
APRIL 2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О О БУСТАВИ ПОСТУПКА 21.04.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 21.04.
Obavestenje  o dodeli ugovora partija 23 2017

MART 2017
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-НАБАВКА НАМЕРНИЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У КАБИНЕТИМА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2016

ДЕЦЕМБАР

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају употребљаваног путничког возила Угоститељско-туристичке школе
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА


НОВЕМБАР
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 25.11.2016.
ОДЛУКА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд